Vis emner under Forside

 
De udbudte arealer er angivet på tilbudslisten.

Arealerne vil blive forpagtet på standardkontrakter, som kan hentes på henholdsvis:
Forpagtningskontrakt med betalingsrettigheder og Forpagtningskontrakt uden betalingsrettigheder, idet eventuelle specielle forhold til kontrakten er anført på tilbudslisten.

Kort over arealerne.

Bud skal gives skriftligt på tilbudslisten ud for arealets nr. med angivelse af den budte pris pr. hektar pr. vækstsæson. Den underskrevne tilbudsliste skal være Natur- og Miljøafdelingen ved Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens i hænde i lukket kuvert mærket "UDBUD landbrugsjord 2016", senest torsdag den 8. september 2016.

Horsens Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud med hensyn til om det er med eller uden betalingsrettigheder eller forkaste dem alle. Der er således ingen forpligtigelse til at vælge højeste bud.

Spørgsmål om udbuddet kan ske ved henvendelse til Horsens Kommunes Natur- og Miljøafdeling v. Bo Karlshøj Riis tlf.: 7629 2546
eller Liselotte Nielsen tlf.:  7629 2621


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk