Vis emner under Forside

Horsens Kommune udbyder hermed Matr. nr. 62b og 329, Horsens bygrunde, Horsens til endeligt køb.

Tilbudsfristen er fredag den 19. januar 2018, kl. 12.00

Salget udbydes i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68, og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i dette udbudsmateriale med tilhørende bilag.

Arealerne sælges med henblik på opførelse af parkeringshus.
Købet er betinget af, at køber realiserer projektet med at bygge et parkeringshus, hvori arealerne indgår.  

 

Udbudsmateriale

Bilag 1: Kortrids over arealerne af 26.10.2017 

Bilag 2: Lokalplan nr. 62.

Bilag 3: Lejekontrakt for parkeringspladser

Bilag 4: Forureningsattest matr. 62b og forureningsattest matr. 329

Bilag 5: Tingbogsattester og servitutter matr. 62b

Bilag 5: Tingbogsattester og servitutter matr. 329 

Bilag 6: TilbudsblanketIndholdsansvarlig Hanne Hyltoft, hhy@horsens.dk