Vis emner under Forside

Tilbudsfrist er den 28. april 2017 klokken 12.00.

Alle spørgsmål der er modtaget senest den 03.04.2017, kl. 12.00 vil blive besvaret. Spørgsmål der er fremsendt senere vil blive besvaret såfremt spørgsmålenes antal og kompleksitet ikke umuliggør det før udløbet af svarfristen.

Besvarelse af spørgsmålene vil i videst muligt omfang blive offentliggjort løbende, dog senest den 21.04.2017.
Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort her. Spørgsmål og svar er senest opdateret den 29.03.2017 kl. 11.30.

Tilbuddet skal være Udbyder i hænde før den 28. april 2017 klokken 12.00 på adressen:

Horsens Rådhus,
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Att.: Trine Kyed Hansen


Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter, der nedenfor kan hentes enkeltvist:

Nærværende udbudsbetingelser
Udbudsbekendtgørelse
Bilag 1 – Underskriftsbilag
Bilag 1a – ESPD - højre klik for at gemme xml-filen (xml-filen skal anvendes i ESPD-værktøjet, der findes her)
Bilag 1b – Vejledning til udfyldelse af ESPD
Bilag 2 – Tilbudsliste
Bilag 3 – Kravspecifikation
Bilag 4 – Kontrakt
Bilag 5 – Konsortieerklæring
Bilag 6 – Støtteerklæring
Bilag 7 – Arbejdsklausul
Bilag 8 – Åbnings og driftstider
Bilag 9 – Modtageranlæg
Bilag 10 – Estimerede transporter


Indholdsansvarlig Hanne Hyltoft, hhy@horsens.dk