Vis emner under Forside

Tilbudsfrist er den 24. oktober 2017 klokken 12.00.

Alle spørgsmål der er modtaget senest den 09.10.2017, kl. 14.00 vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, besvares kun såfremt det er muligt at besvare spørgsmålene senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen

Besvarelse af spørgsmålene vil i videst muligt omfang blive offentliggjort løbende, dog senest den 17.10.2017.
Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort her.

Tilbuddet skal være Udbyder i hænde før den 24. oktober 2017 klokken 12.00 på adressen:

Horsens Rådhus,
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Att.: Hanne Hyltoft


Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter, der nedenfor kan hentes enkeltvist:

Nærværende udbudsbetingelser
Udbudsbekendtgørelse
Bilag 1 – Underskriftsbilag
Bilag 1a – ESPD - højre klik for at gemme xml-filen (xml-filen skal anvendes i ESPD-værktøjet, der findes her)
Bilag 1b – Vejledning til udfyldelse af ESPD
Bilag 2 – Tilbudsliste 
Bilag 3 – Kravspecifikation
Bilag 3.1 – Elementbeskrivelse
Bilag 3.2 – Elementbeskrivelse: Ejendomme med særligt høj driftsniveau
Bilag 3.3 – Oversigt over ejendomme med særligt høj driftsniveau
Bilag 4 – Kontraktudkast
Bilag 5 – ABService 2003
Bilag 6 – Arbejdsklausul
Bilag 7 – Social klausul
Bilag 8 – Konsortieerklæring
Bilag 9 – Støtteerklæring
Bilag 10 – Oversigtskort
Bilag 11 – Kortmateriale (link til digital adgang til kortmateriale)
Bilag 11.1 – Kortmateriale, distrikt 1 (PDF) 
Bilag 11.2 – Kortmateriale, distrikt 2 (PDF)
Bilag 11.3 – Kortmateriale, distrikt 3 (PDF)


Indholdsansvarlig Hanne Hyltoft, hhy@horsens.dk