Vis emner under Forside

Tilbudsfrist er den 13. november 2017 klokken 12.00.

Alle spørgsmål der er modtaget senest den 31.10.2017, kl. 11.00 vil blive besvaret. Spørgsmål der er fremsendt senere vil blive besvaret såfremt spørgsmålenes antal og kompleksitet ikke umuliggør det før udløbet af svarfristen.

Besvarelse af spørgsmålene vil i videst muligt omfang blive offentliggjort løbende, dog senest den 07.011.2017, kl. 11.00
Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort her. Opdateret 2.11.2017.

Tilbuddet skal være Udbyder i hænde før den 13.november 2017 klokken 12.00 på adressen:

Horsens Rådhus,
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Att.: Trine Kyed Hansen


Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter, der nedenfor kan hentes enkeltvist:

Nærværende udbudsbetingelser
Udbudsbekendtgørelse
Bilag 1 – Underskriftsbilag
Bilag 1a – ESPD - højre klik for at gemme xml-filen (xml-filen skal anvendes i ESPD-værktøjet, der findes her)
Bilag 1b – Vejledning til udfyldelse af ESPD 
Bilag 2 – Tilbudsliste
Bilag 3 – Kravspecifikation
Bilag 4 – Kontrakt
Bilag 5 – Konsortieerklæring
Bilag 6 – Støtteerklæring
Bilag 7 - Arbejdsklausul


Indholdsansvarlig Trine Kyed Hansen , trini@horsens.dk