Vis emner under Forside

Tilbudsfrist er den 3. juli 2017 klokken 12.00.

Alle spørgsmål der er modtaget senest den 16.06.2017, kl. 12.00 vil blive besvaret. Spørgsmål der er fremsendt senere vil blive besvaret såfremt spørgsmålenes antal og kompleksitet ikke umuliggør det før udløbet af svarfristen.

Besvarelse af spørgsmålene vil i videst muligt omfang blive offentliggjort løbende, dog senest den 27.06.2017.
Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort her.Spørgsmål og svar er senest opdateret den 19.06.2017

Tilbuddet skal være Udbyder i hænde før den 3. juli 2017 klokken 12.00 på adressen:

Horsens Rådhus,
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Att.: Hanne Hyltoft


Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter, der nedenfor kan hentes enkeltvist:

Nærværende udbudsbetingelser
Udbudsbekendtgørelse
Bilag 1 – Underskriftsbilag
Bilag 1a – ESPD - højre klik for at gemme xml-filen (xml-filen skal anvendes i ESPD-værktøjet, der findes her)
Bilag 1b – Vejledning til udfyldelse af ESPD
Bilag 2 – Tilbudsliste
Bilag 3 – Kravspecifikation
Bilag 4 – Kontrakt
Bilag 5 – ABService 2003
Bilag 6 – Arbejdsklausul
Bilag 7 – Konsortieerklæring
Bilag 8 – Støtteerklæring
Bilag 9 – Oversigtskort
Bilag 10 – Kortmateriale (link til digital adgang til kortmateriale)
Bilag 10.1 – Kortmateriale, distrikt 1 (PDF)
Bilag 10.2 – Kortmateriale, distrikt 2 (PDF)
Bilag 10.3 – Kortmateriale, distrikt 3 (PDF)
Bilag 10.4 – Kortmateriale, distrikt 4 (PDF)
Bilag 10.5 – Kortmateriale, distrikt 5 (PDF)
Bilag 10.6 – Kortmateriale, distrikt 6 (PDF)
Bilag 11 – Oversigt over åbningstider
Bilag 12 – Regulativ: Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser


Indholdsansvarlig Hanne Hyltoft, hhy@horsens.dk