Vis emner under Forside
Virksomheder i Horsens

Kommunens Team Industrimiljø udfører en lang række miljøopgaver relateret til Horsens Kommunes industrivirksomheder.

Vores opgaver

Team Industrimiljø fører tilsyn med industrivirksomheder i Horsens Kommune. I vores arbejde medvirker vi til at værne om natur og miljø. Vores mål er at samfundsudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Vi:

  • udarbejder miljøgodkendelser til industrivirksomheder
  • fører miljøtilsyn med virksomheder, herunder også autoværksteder og maskinværksteder
  • udarbejder tilladelser til tilslutning af industrispildevand til det offentlige spildevandssystem
  • behandler borgeres klager over gener fra forurenende virksomheder.

Du finder mere information om de ovenstående punkter via menuen under "Virksomheder og miljø".

Bemærk, at landbrug og erhvervsmæssigt dyrehold beskrives under Landbrug.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Hvis du har spørgsmål relateret til vores arbejde med industrivirksomheder, er du velkommen til at sende os en e-mail til industrimiljoe@horsens.dk.

Inden for kommunens telefontider kan du også ringe direkte til en sagsbehandler fra Team Industrimiljø.

Horsens Kommunes indberetning om virksomhedstilsyn i 2015

Hvert år skal landets kommuner sende en indberetning om tilsynet med virksomheder til Miljøstyrelsen.

Du kan herunder se Industrimiljøs indberetning om tilsyn med virksomheder i 2015:


For yderligere oplysninger kontakt

Team Industrimiljø

Kirsten Albek (Miljøtekniker)
76 29 26 41, kial@horsens.dk

Rikke Cochran (Miljøkemiker)
76 29 25 18, rc@horsens.dk

Ulrik Holm (Miljømedarbejder)
76 29 26 44, uh@horsens.dk

Lone Kappel Hübschmann (Biolog)
76 29 26 40, lhu@horsens.dk

Tina Kjærgård Pedersen (Jordbrugsteknolog)
76 29 25 17, tkp@horsens.dk


industrimiljoe@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00

Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk