Virksomheder i Horsens

Kommunens Team Industrimiljø udfører en lang række miljøopgaver relateret til Horsens Kommunes industrivirksomheder.

Vores opgaver

Team Industrimiljø fører tilsyn med industrivirksomheder i Horsens Kommune. I vores arbejde medvirker vi til at værne om natur og miljø. Vores mål er at samfundsudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Vi:

  • udarbejder miljøgodkendelser til industrivirksomheder
  • fører miljøtilsyn med virksomheder, herunder også autoværksteder og maskinværksteder
  • udarbejder tilladelser til tilslutning af industrispildevand til det offentlige spildevandssystem
  • behandler borgeres klager over gener fra forurenende virksomheder.

Du finder mere information om de ovenstående punkter via menuen under "Virksomheder og miljø".

Bemærk, at landbrug og erhvervsmæssigt dyrehold beskrives under Landbrug.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Hvis du har spørgsmål relateret til vores arbejde med industrivirksomheder, er du velkommen til at sende os en e-mail til industrimiljoe@horsens.dk.

Inden for kommunens telefontider kan du også ringe direkte til en sagsbehandler fra Team Industrimiljø.

Horsens Kommunes indberetning om virksomhedstilsyn i 2015

Hvert år skal landets kommuner sende en indberetning om tilsynet med virksomheder til Miljøstyrelsen.

Du kan herunder se Industrimiljøs indberetning om tilsyn med virksomheder i 2015:
Horsens Kommunes byvåben
Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer 29189889
horsens.kommune@horsens.dk