Vis emner under Forside
Husk at ansøge om miljøgodkendelse

Du skal altid ansøge/anmelde digitalt gennem Byg og Miljø, når det drejer sig om

  • anmeldelse om etablering og udvidelse af maskinværksteder
  • ansøgning om ny miljøgodkendelse
  • udvidelse af miljøgodkendelse
  • tilslutning af processpildevand til den offentlige kloak (På siden om processpildevand beskriver vi hvilken type processpildevand, der kræver tilslutningstilladelse)

Ring meget gerne til os i Team Industrimiljø inden du anmelder/ansøger om miljøgodkendelse. En god forhåndsdialog er som regel en hjælp for både dig og os.

Ring og få en forhåndsdialog med din sagsbehandler

Vi i Team Industrimiljø vil altid meget gerne have en forhåndsdialog med dig om etablering eller udvidelse af din virksomhed. Vi kan være med til at sikre at du kommer rigtigt ind i Byg og Miljø med din anmeldelse/ansøgning. Ring direkte til din faste kontaktperson eller en af os andre i vores Team Industrimiljø.

Har du brug for hjælp og vejledning om udarbejdelse af ansøgningen, er du også altid velkommen til at kontakte os.

Digital ansøgning/anmeldelse i Byg og Miljø

Byg og Miljø er et digitalt system. Herigennem anmelder du dit maskinværksted før etablering eller udvidelse, og du ansøger om ny miljøgodkendelse, udvidelse af miljøgodkendelse og tilslutning af processpildevand til den offentlige kloak.

Du logger ind i Byg og Miljø for at starte din ansøgning/anmeldelse. Når du er logget ind bliver dit arbejde hele tiden gemt. Du behøver altså ikke at gøre dig færdig på én gang.

Du kan læse mere og se videoer om Byg og Miljø på Miljøstyrelsens hjemmeside.

En god ansøgning og forudgående dialog påvirker ekspeditionstiden

Vores gennemsnitlige brutto-ekspeditionstid for ansøgninger om miljøgodkendelse er tre gange så lang som netto-ekspeditionstiden.

Brutto-ekspeditionstiden inkluderer den tid, vi bruger på at indhente manglende oplysninger i ansøgningen. Netto-ekspeditionstiden er selve sagsbehandlingstiden. Den regner vi fra det tidspunkt, hvor vi har en fuldt oplyst ansøgning fra virksomheden.

Forskellen mellem brutto og netto fortæller noget om, hvor vigtigt det er, at lave en god ansøgning til os fra starten. Vi tror på, at en god forhåndsdialog med os i Team Industrimiljø kan mindske forskellen.

Sagsgang og kvittering

Når vi modtager en ansøgning/anmeldelse, ser vi den igennem og kvitterer for modtagelsen – så vidt muligt inden 10 arbejdsdage. Ved et hurtigt gennemsyn vurderer vi, om ansøgningen indeholder tilstrækkelige oplysninger til at vi kan behandle sagen. Hvis ansøgningen er for mangelfuld, sender vi den retur med angivelse af de manglende/mangelfulde oplysninger. Sagens videre behandling afventer de manglende oplysninger.

Vi tilstræber at behandle ansøgninger/anmeldelser i den rækkefølge, vi modtager dem. Ansøgninger med væsentlige mangler bliver dog returneret uden videre behandling, så de ikke forsinker ekspeditionen af de veloplyste ansøgninger. Hvis vi ikke modtager efterspurgte oplysninger inden for en rimelig periode, og vi vurderer at sagen er gået i stå, forbeholder vi os ret til at lukke sagen uden afgørelse. Dette vil altid ske i dialog med virksomheden.


Byg og Miljø - Ansøg/anmeld digitalt

Mere selvbetjening

For yderligere oplysninger kontakt

Team Industrimiljø

Kirsten Albek (Miljøtekniker)
76 29 26 41, kial@horsens.dk

Rikke Cochran (Miljøkemiker)
76 29 25 18, rc@horsens.dk

Ulrik Holm (Miljømedarbejder)
76 29 26 44, uh@horsens.dk

Lone Kappel Hübschmann (Biolog)
76 29 26 40, lhu@horsens.dk

Tina Kjærgård Pedersen (Jordbrugsteknolog)
76 29 25 17, tkp@horsens.dk


industrimiljoe@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00

Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk