Vis emner under Forside

Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at godkendte foreninger og folkeoplysnings forbund kan søge tilskud til lokaler og aktiviteter.

FORENINGER: 

Aktiviteter i børne-, ungdoms- og idrætsforeninger

Børne-, ungdoms- og idrætsforeninger kan søge tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskuddet går til foreningernes almene drift.
Se mere information på siden søg tilskud foreninger.

Link: Tilskud foreninger

 

AFTENSKOLER: 

Fritidsundervisning for voksne, samt lokaler til fritidsundervisning for voksne.

Kommunen stiller som udgangspunkt gratis lokaler til rådighed for aftenskoleundervisning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at finde andre lokaler, hvis undervisningen kræver specielt udstyr m.v. Her kan der efter nærmere aftale med kommunen gives et tilskud til leje af lokalerne. Se mere information på siden søg tilskud aftenskoler.


Link: Tilskud aftenskolerSelvbetjening

For yderligere oplysninger kontakt

Casper Due Fogt

Administrativ medarbejder
Tlf. 76 29 23 05
E-mail: cdf@horsens.dk

Eller

Henrik Koch
Fritidskonsulent
Tlf. 76 29 23 18
E-mail: hkra@horsens.dk

Kulturafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

 
Indholdsansvarlig  Kulturafdelingen, kultur@horsens.dk