Vis emner under Forside

Fritidsundervisning for voksne

Aftenskoler kan søge tilskud til fritidsundervisning for voksne. Tilskuddet dækker en del af udgifterne til undervisernes lønninger.

Lokaler til fritidsundervisning for voksne

Kommunen stiller som udgangspunkt gratis lokaler til rådighed for aftenskoleundervisning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at finde andre lokaler, hvis undervisningen kræver specielt udstyr m.v. Her kan der efter nærmere aftale med kommunen gives et tilskud til leje af lokalerne.

Frister for indsendelse af ansøgning:

  • Aftenskoler - 4. januar (undervisningstimer)
  • Aftenskoler - 1. april (mellemkommunal refusion og regnskab)

 

Søg tilskud:

VIGTIGT (LØN) !!!

Første gang vælges " NY blanket". Har du indberettet tidligere, skal du altid vælge "kladde" (se side 11 i vejledningen).

 

 

Retningslinjer:

Vejledninger:

  • Aftenskoler:Vælg NemLogin, og brug Nem-ID


For yderligere oplysninger kontakt

Casper Due Fogt

Administrativ medarbejder
Tlf. 76 29 23 05
E-mail: cdf@horsens.dk

Eller

Henrik Koch
Fritidskonsulent
Tlf. 76 29 23 18
E-mail: hkra@horsens.dk

Kulturafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

 
Indholdsansvarlig  Kulturafdelingen, kultur@horsens.dk