Vis emner under Forside

Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at godkendte foreninger og folkeoplysnings forbund kan søge tilskud til lokaler og aktiviteter.

 

Frister for indsendelse af ansøgning om tilskud:

 • Kursustilskud - 1. februar
 • Aktivitetstilskud - 15. marts
 • Lokaletilskud - løbende ansøgning, senest en måned efter foreningens generalforsamling eller senest 1. juli

 

Søg tilskud her FORENINGER

 

Retningslinjer:

 

Vejledninger:

 

Her kan du læse om, hvilke tilskud din forening kan søge:

Aktiviteter i børne-, ungdoms- og idrætsforeninger

Børne-, ungdoms- og idrætsforeninger kan søge tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskuddet går til foreningernes almene drift.

Byrådet har afsat en pulje til formålet. Puljen fordeles i forhold til medlemmernes alder og omfanget af aktiviteter. Grundtilskuddet er på 3.000 kr. pr. forening pr. år. Herudover kan foreningen opnå en andel af puljen i forhold til opnåede pointtal:

 • Aldersgruppen   0-12 år udløser 2 point pr. aktivitetsuge
 • Aldersgruppen 13-18 år udløser 3 point pr. aktivitetsuge
 • Aldersgruppen 19-24 år udløser 2 point pr. aktivitetsuge
 • Voksne Handicapmedlemmer udløser 2 points pr. aktivitetsuge

Kurser for trænere og ledere

Børne-, ungdoms- og idrætsforeninger, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år, kan søge tilskud til uddannelse og kurser for trænere og ledere. Foreninger kan søge tilskud til kursusafgiften - men ikke transportudgifter.

Tilskuddet er 100 pct. - dog max. 1.200 kr. pr. person pr. år.

 

Lokaler til børne-, ungdoms- og idrætsforeninger

Kommunen stiller som udgangspunkt gratis lokaler til rådighed for børne-, ungdoms- og idrætsforeninger. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at finde andre lokaler. Her kan der, efter nærmere aftale med kommunen, ydes et tilskud til leje af lokalerne. Kommunen yder tilskud med 75 pct. til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af folkeoplysende foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

For folkeoplysende aktiviteter ydes der 100 pct. tilskud ved leje af Brædstruphallerne, Østbirkhallen og Hovedgårdhallen.

Ansøgningsfrist en måned efter foreningens generalforsamling i året efter udgifterne er afholdt.

 

Idræts- og svømmehaller

Foreninger og oplysningsforbund kan låne eller leje idræts- og svømmehaller ved henvendelse til hallen eller Kulturafdelingen.

Se ledige tider her

 

Venskabsbysamarbejde

Horsens har fire venskabsbyer:

 • Karlstad, Sverige
 • Moss, Norge
 • Nokia, Finland
 • Blöduós, Island

Der kan søges om tilskud til foreningsrejser til venskabsbyerne.For yderligere oplysninger kontakt

Casper Due Fogt

Administrativ medarbejder
Tlf. 76 29 23 05
E-mail: cdf@horsens.dk

Eller

Henrik Koch
Fritidskonsulent
Tlf. 76 29 23 18
E-mail: hkra@horsens.dk

Kulturafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

 
Indholdsansvarlig  Kulturafdelingen, kultur@horsens.dk