Vis emner under Forside
Streetbane Rådhustorvet
Streetbanen på Rådhustorvet er ét af MÆRK Byens mange projekter i Horsens midtby (Foto Hanne Nielsen).
MÆRK Byen er den samlede betegnelse for Horsens Kommunes bylivsindsats.

I tillæg til den daglige MÆRK Byen-indsats har Horsens Kommune siden 2013 igangsat en lang række midlertidige aktiviteter og tiltag i bymidten og på havnen. Målet er at styrke livet samt tilbyde nye aktiviteter og oplevelser til besøgende i midtbyen og på havnen.

Projekterne er iværksat som et samarbejde mellem Teknik og Miljø samt Kulturområdet i Horsens Kommune.

Læs mere om de nuværende og tidligere projekter nedenfor.

 

AKTUELLE PROJEKTER:

Jernlageret:

Den oprindelige oplagringsplads, Jernlageret, er i 2015 og 2016 omdannet til et midlertidigt strand-inspireret-område. Henover sommeren byder Jernlageret på et væld af aktiviteter og oplevelser for store og små - alt sammen skabt i samarbejde med lokale kreative, kulturelle og engagerede aktører. Læs mere om Jernlageret, og se sommerens program på facebook. Foto: Hanne Nielsen

 

 Jernlageret

Åboulevarden:
Åboulevarden er et vigtigt bindeled mellem midtbyen og havnen. Henover sommeren 2016 etableres derfor en række midlertidige tiltag for at understøtte områdets kvaliteter og muligheder. Oplev bl.a. en lydinstallation i passagen mellem Søndergade og Åboulevarden (ved Jyske Bank), to illusionsmalerier af tyske street artists (ved Engleporten og det gamle pakhus), lommepark i Fugholm og hængekøjer ved Høegh Guldbergs Gade.

 

 Illusionsmaleri

Genbrugstrold på Langelinie:

Græsarealet ved Langelinie er et velkendt område til ophold i forårs og sommerperioden - uanset om det er børnefamilier på tur, sejlere på besøg i Horsens eller studerende, der griller i området en sommeraften. For at understøtte området yderligere blev der i 2015 skabt en installation i genbrugstræ af genbrugskunstner Thomas Dambo. Genbrugsinstallationen forestiller en stående trold, som i en udstrakt arm holder en gynge. Foto: Thomas Dambo

 

 

 Gyngetrold

Udstillingselementer, Vitus Berings Plads:

Området omkring Vitus Berings Plads og Kongensgade fungerer som en indgang til gågadeområdet i Horsens - en funktion, der er vigtig at understøtte. I 2015 blev der derfor udviklet og opsat en række mobile udstillingselementer til løbende udstillinger. I 2016 arrangeres fortsat løbende udstillinger både på Vitus Berings Plads og øvrige steder i bymidten - herunder på Åboulevarden og Jernlageret.

 

 

 Udstillingselementer

 

Sjippe-station:

Horsens midtby skal være garant for nye og anderledes aktiviteter bl.a. til glæde for byens børnefamilier og legeglade sjæle. I 2015 blev en sjippe-station med plads til 7 sjippehold ad gangen tilføjet til midtbyen. Kunstner Molly Haslund står bag installationen i samarbejde med Horsens Kommune. Installationen er opsat på Rådhustorvet.   

 

 

 Sjippestation

 

Lydfliser:

I tillæg til de mobile udstillingselementer på Vitus Berings Plads blev der i 2015 etableret en lydflise på pladsen. Lydflisen består af 9 små felter, som hver har en særlig lyd. Ved at træde på hver enkelt flise, aktiveres lydene som tilsammen danner et lydbillede skabt af brugeren selv. Lydflisen er etableret med timerfunktion, så lydene kun er aktive i dagtimerne.

 

 

 Lydfliser

 

Minitrampoliner på Søndergade:

Søndergade rummer mange muligheder for aktiviteter og ophold, og med etableringen af tre små minitrampolinerne i 2013 er der tilføjet en ny aktivitetsform til Søndergade. Trampolinerne er opstillet efter eksempel fra København, hvor de er integreret i byrummet som alternative legeinstallationer. Minitrampolinerne er nedgravet til belægningsniveau med faldunderlag. Trampolinerne er etableret overfor Det gamle Rådhus. Foto: Hanne Nielsen

 

 

 Minitrampoliner

 

Balanceklodser på Søndergade:

Som supplement til minitrampolinerne, er der i 2013 opsat 7 stk. balanceklodser, der fungerer som playspot og som alternativt siddemøbel. Balanceklodserne varierer i højden, og opfordrer dermed både til leg og ophold, samtidig med at de skaber et dynamisk miljø i bymidten. Balanceklodserne er etableret ud for Søndergade nr. 35-37. Foto: Hanne Nielsen

 

 

 Balanceklodser

 

Vandlegepladser ved Lystbådehavnen:

For at skabe større sammenhæng mellem by og havn, blev der i sommeren 2014 udviklet en række aktiviteter på havnen i forbindelse med den nye sejlklub. I samarbejde med aktørerne i området blev der skabt en vandlegeplads med krabbebro og to kabeltræk-færger for at understøtte områdets eksisterende liv på lystbådehavnen. Krabbebro og kabelfærger er opsat i sommerperioden.

 

 

 Lystbådehavnen

 

Grillpavillon ved Lystbådehavnen:

Lystbådehavnen er et attraktivt udflugtsmål for både sejlere, turister og lokale. De eksisterende vandlegepladser blev i 2015 suppleret af et overdækket opholdsområde - en grillpavillon - ved Lystbådehavnen til brug for områdets besøgende. Læområdet er tegnet af Ginneruparkitekter i samarbejde med Stormsalen.

 

 

 

 

Skiltning:

For at synliggøre og understøtte MÆRK Byen-projekterne, blev der i sommeren 2014 opsat en række kreative skilte rundt i Horsens midtby og på havneområdet. Skiltene er bl.a. opsat som led i vandlegepladserne ved Lystbådehavnen og i forbindelse med en række wifi-spots, som er etableret rundt i bymidten, bl.a. ved boldburet i Rådhusparken, på streetbanen, Rådhustorvet, ved gyngeinstallationen på Torvet og ved Lystbådehavnen.

 

 

 Skiltning

 

Interaktiv gyngeinstallation på Torvet:

Torvet er en central plads i Horsens midtby, og i 2013 fik pladsen tilføjet en interaktiv gyngeinstallation, der kombinerer fysisk aktivitet med lyd og lys. Installationen består af 5 gynger med hver sin lyd, som aktiveres, når gyngerne benyttes. Gyngeinstallationen indeholder i alt 3 lydspor, som skifter hvert 20. minut i tidsrummet kl. 10-22 hver dag. Gyngeinstallationen er etableret med faldunderlag samt timerfunktion til styring af lys og lyd. Foto: Alexandra Instituttet

 

 

 Gyngeinstallation, Torvet

 

Urban Greenhouses:

Bymidten skal også tilbyde overraskende og alternative oplevelser, og i sommeren 2013 blev to mobile minivæksthuse, Urban Greenhouses, derfor opstillet for at tilføje en velduftende naturoplevelse til byrummet. Urban Greenhouse er indrettet med små bede samt siddeplads, så der er skabt rum for hygge til to personer. En gruppe lokale frivillige stod i 2013 for at spire planter til de to væksthuse. Væksthusene benyttes fortsat rundt i midtbyen, herunder i sidegaderne og på Åboulevarden.

 

 

 Urban Greenhouses

 

Byskoven:

For at gøre Rådhustorvet til et endnu mere attraktivt sted, blev der i sommeren 2013 opstillet en lille midlertidig byskov for at skabe en grøn oase i byen og indbyde til ophold. Byskoven består af en række plantekummer med forskellige træer og planter og integreret siddefunktion, kunstgræs, lys og lydinstallation af Martin Hall. Byskoven har efterfølgende været genopsat på Rådhustorvet, Svanestorv og i Fugholm.

 

 

 Byskoven

 

Streetbane (Concrete Plaza) på Rådhustorvet:

Som efterfølger til den store succes med skøjtebane på Rådhustorvet i vinterperioden, blev der i sommeren 2013 skabt en midlertidig streetbane til bl.a. parkour, rulleskøjter, skate og løbehjul. Streetbanen blev udviklet, indviet og navngivet i samarbejde med lokale brugergrupper, og består af en række betonelementer, rørsystemer og granitblokke. Foto: Hanne Nielsen

 

 

 Streetbane, Rådhustorvet

 

Boldbur i Rådhusparken:

I sommeren 2013 blev et boldbur etableret i Rådhusparken for at understøtte de øvrige aktiviteter i parken. Boldburet er etableret med forskellige mål og basketkurve, mens der udenfor buret er opsat en boldmur samt en siddetribune. Foto: Hanne Nielsen

 

 

 Boldbur, Rådhusparken

 

Urban Life-zone:

For at understøtte de øvrige bevægelsesmuligheder på Rådhustorvet, blev der i sommeren 2013 opstillet et bordfodbold- og bordtennisborde på Rådhustorvets østlige del. Bordtennisbordet blev i 2014 dekoreret af den lokale street art-kunstner Bogdan Scutaru. Foto: Hanne Nielsen

 

 

 Bordfodbold

 

Street Art:

I sommeren 2013 havde Horsens midtby besøg af 6 internationale og danske street artists, som skabte en række kunstneriske værker til Horsens midtby, herunder gavlmalerier og installationer på bl.a. Søndergade, Torvet, ved Teatertorvet og i Vitus Berings Park. Street Art-projektet havde som mål at brande Horsens' centrum som et markant byrum. Projektet skabte opmærksomhed både lokalt og nationalt såvel som internationalt på diverse blogs og fora dedikeret til street art. Foto: Henrik Haven

   Street Art

Street Art vol. 2:

I sommeren 2015 fik Horsens endnu en gang besøg af en stribe danske og internationale streetart-kunstnere, som skabte nye værker til byrummet i Horsens, herunder til Åboulevarden, Nørregade, Teatertorvet, Graven, Rådhusparken og Jernlageret. Street art-projektet blev skabt i samarbejde med ArtRebels og Kulturregion Østjysk Vækstbånd, og skabte opmærksomhed både lokale, nationalt og internationalt. Foto: Henrik Haven

 

 

 Andrea Wan

 

Gratis trådløs wifi:

I takt med at Horsens Kommune, og den øvrige verden, bliver mere og mere digitale, skal Horsens Kommune kunne servicere turister og besøgende i byen tidssvarende. Horsens Kommune tilbyder derfor gratis wifi "hotspost" til byens besøgende og tilrejsende på udvalgte og attraktive opholdssteder i midtbyen: Rådhusparken, Rådhustorvet, Søndergade omkring KUBEN, Torvet og Lystbådehavnen.

 

 

 Wifi-skiltning

                        

Vildtsporet:

Første del af Vildtsporet - en cykel og gangrute - er etableret fra banegården til området omkring Sønderbrogade. Vildtsporet ønskes videreført gennem Rådhusparken og Åboulevarden til Inderhavnen, hvor sporet kobler sig på det gamle Havnespor. I 2015 blev der igangsat en proces med ekstra skiltning og markering af sporet samt en særlig kommunikationsindsats for at formidle Vildtsporet og dens funktion, som bindeled mellem by og havn. Projektet videreføres og færdiggøres i 2016.

 

 

 Vildtsporet

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

TIDLIGERE PROJEKTER:

Initiativpulje:

Horsens byder på en masse innovative og kreative aktører, som allerede nu bidrager i stor stil til at gøre Horsens til at attraktivt og levende by. I 2015 satte Horsens Kommune ekstra fokus på de gode lokale aktører med en åben initiativpulje, der støttede projekter i Horsens midtby og på havnen. Initiativpuljen støttede bl.a. Vild med Vand-arrangement ved Lystbådehavnen samt en lang række sommeraktiviteter på Jernlageret.

 

 

 Initiativpuljen

 

DYRKHorsens:

Henover sommeren 2014 omdannede MÆRK Byen en del af banegårdsgrunden midt i Horsens til et grønt og kreativt mekka med grønne installationer. Alle horsensianere blev inviteret til at plante og "udsmykke" deres eget jordlod. Målet var at skabe en grøn attraktion i Horsens, som i løbet af sommerperioden kunne give borgere og besøgende i Horsens midtby en anderledes og nyskabende oplevelse. Se præsentationsvideo hér.

 

 

 DYRK Horsens

 

Udsmykket skurby ved Andr. Steenbergs Plads:

Som del af ombygningen af Kongensgade i 2014, blev der etableret en skurby til håndværkere på Andreas Steenbergs Plads. I opstillingsperioden var skurbyen dekoreret og udsmykket med skiftende udstillinger på byggepladshegnet for at skabe en sjov og anderledes velkomst til Horsens samt forskønne området i ombygningsfasen. Udsmykningen blev skabt af de lokale kunstnere Jamie Linley og Jeanette Holdgaard.

 

 

 Jamie Linley udsmykning

 

Instagram-konkurrence:

MÆRK Byen igangsatte henover sommeren 2014 en konkurrence på det sociale billedmedium Instagram. Her blev beboere og besøgende i Horsens opfordret til at dele deres gode, skønne og mindeværdige øjeblikke og oplevelser fra Horsens midtby under hashtagget #mærkbyen. Både under og efter konkurrencen har folk i alle aldre uploadet og delt fotos fra hverdagen i Horsens. Afslutningsvist blev et vinderfoto kåret, og vinderen honoreret med en HAT Box fra HAY fyldt med Horsens-præmier.

 

 

 Instagram konkurrence

 

MÆRK Byen-video:

For at promovere og informere om MÆRK Byen, blev der i 2014 produceret en lille kort video omkring MÆRK Byen-projekterne til brug på diverse sociale medier, hjemmesider osv. Videoen laver en visuel tur gennem Horsens midtby forbi udvalgte aktivitetsområder som bl.a. boldburet, streetbanen og KUBEN. Videoen er produceret af Alex Tene for MÆRK Byen. Se videoen.

 

 

 MÆRK Byen video

 

Lys over Horsens:

Horsens Kommune har indkøbt en udendørs projektor til bl.a. at skabe traditionsrige lysshows i fx julemåneden, i turistsæsonen eller til at markere nogle af byens store begivenheder. Henover sommeren 2013 blev et interaktivt 3D-lysshow med en matchende lydside produceret og vist ved KUBEN, mens der i efteråret blev afholdt en workshop for lokale unge kreative talenter mhp. at producere lysshows. Projektoren er sidenhen benyttet til andre lysshows, workshops og større arrangementer, fx Europæisk Middelalder Festival. Foto: Hanne Nielsen

 

 

 Lysshow

 

Street Art - Sommercamp med Billedskolen:

Billedskolen, Horsens Kunstmuseum, afholder årligt en Sommercamp for tegneglade børn og unge. Som led i Sommercamp 2014 blev der henover sommeren skabt og opsat små street art værker i Horsens midtby, bl.a. paste ups og papinstallationer. Værker hang sommeren over for at give besøgende i Horsens midtby en ekstra oplevelse på vej gennem byrummet. Foto: Billedskolen

 

 

 Billedskolen Horsens Kunstmuseum

 

Konkurrence om siddemøbel:

VIA og Horsens Kommune afholdte i foråret 2013 en idekonkurrence om at tegne et siddemøbel til midtbyen. Møblerne skulle tilføre midtbyen noget nyt, og være med til at udvikle måden, man opholder sig på i midtbyen. Siddemøblerne skulle ligeledes have en midlertidig karakter. Siddemøblerne blev bygget af studerende fra Learnmark og VIA i samarbejde med Horsens Kommune. Vindermøblerne blev placeret i midtbyen ved KUBEN, på Torvet, i Hestedamsgade og i Hospitalsgade.

 

 

 Siddemøbler

 

Grønt byrumstema på VIA:

En gruppe studerende fra VIA Horsens præsenterede i 2014 en række forslag til grønne bymøbler, udsmykning og installationer som led i et eksamensprojekt. Der blev bl.a. designet en række grønne porte til passagen ved Jyske Bank, en lysinstallation til Vitus Berings Park, hængende gyngestole til Langelinie og en cykelhjulsinstallation med farvet plexiglas. Foto: VIA

 

 

 Lys i VB Park

 

Rebooking:

MÆRK Byen opsatte i sommerperioden 2014 en række bogreoler med gratis bøger til læseglade horsensianere rundt omkring i Horsens midtby, bl.a. i Byskoven, Rådhusparken og på Torvet. Bogreolerne blev designet og udviklet af Yellow Wombat, mens Rebooking og Horsens Bibliotek sørgede for at fylde reolerne med læsestof. Foto: Rebooking.

 

 

 Rebooking

                                                           

 

 


 
Indholdsansvarlig Henriette Wittendorff Ipsen, hip@horsens.dk