Vis emner under Forside

Formål hvortil Rådhusets lokaler kan udlånes eksternt

Rådhuset kan benyttes ved

  • Særlige arrangementer i foreninger, der er hjemmehørende i Horsens Kommune. Til almindelig løbende mødeaktivitet henvises foreningerne til at benytte Horsens Kommunes øvrige lokaler, som administreres af Kulturafdelingen.
  • Særlige lejligheder/begivenheder hos offentlige myndigheder og institutioner
  • Helt særlige begivenheder, f.eks. runde jubilæer i lokale virksomheder
  • Større events, som har imageskabende karakter for Horsens Kommune
  • Udstillinger, der ikke har karakter af salgsudstillinger
  • Koncerter og teaterforestillinger

Lokaler på Rådhuset kan ikke udlånes til kommercielle, religiøse, eksterne partipolitiske, eksterne fagorganisatoriske eller private formål.

Betingelser for lån

Der kan ikke tages entré ved arrangementer i Rådhuset.

Såfremt der genereres et overskud ved et arrangement/event, som låner lokaler i Rådhuset, skal overskuddet doneres til almennyttige/velgørende formål.

Låneren skal sikre, at antallet af deltagere til lånerens arrangement ikke overstiger det antal personer, som det pågældende lokale er godkendt til.

Forplejning

Forplejning til arrangementet leveres af Rådhusets kantine mod betaling. Det er ikke tilladt at medbringe forplejning.

Vagt og rengøring

Det er gratis at låne rådhusets lokaler. Dog betales for tilstedeværelse af rådhusbetjente, hvis arrangementet ligger uden for Rådhusets åbningstid.

Såfremt arrangementet medfører behov for ekstra rengøring af de lånte arealer, betales det af låneren.

Hvilke lokaler kan lånes

Forhal, foredragssal og kantineområdet, dog under hensyntagen til den daglige brug af Rådhuset.

Rundvisning

Der kan tilbydes grupper rundvisning på Rådhuset i Rådhusets åbningstid. Rådhusbetjentene forestår rundvisningerne

Ansøgning om lån

Der kan rettes henvendelse til Byrådssekretariatet/Gitte Hedemark, bygh@horsens.dk.


Indholdsansvarlig Gitte Hedemark, bygh@horsens.dk