Vis emner under Forside
Horsens anno 1964 (Foto: Thuesen)

Horsens Byarkiv udgør, sammen med Horsens Museum, den historiske hukommelse for Horsens og omegn. Byarkivet indsamler og bevarer materiale om byens og egnens historie og gør det tilgængeligt for alle interesserede. Her findes kilderne til Horsens historie de sidste ca. 250 år. 

Horsens Kommune driver Horsens Byarkiv. På arkivet er ansat lønnet, arkivfagligt personale. 

På Byarkivet kan du få hjælp til at finde historien om det hus og den gade, du bor i, eller historien om din familie. 

Grupper og foreninger, som ønsker en historisk byvandring, kan henvende sig til Byarkivet. 

Horsens Byarkiv samarbejder tæt med Brædstrupegnens Arkiv, Sognearkivet Gedved og Lokalhistorisk Arkiv for Åes, Gangsted og Søvind. De tre arkiver registrerer efter samme praksis og har adgang til hinandens databaser. 

Derudover findes en del andre lokalhistoriske arkiver. Arkiverne indsamler og opbevarer blandt andet materiale fra lokalområdet og arrangerer foredrag.

Læs mere på Byarkivets hjemmeside
Se listen over lokalarkiver i Horsens Kommune


For yderligere oplysninger kontakt

Byarkivet
Tobaksgården 12
8700 Horsens
Tlf.: 24 87 51 11
E-mail: byarkivet@horsens.dk
www.byarkivet-horsens.dk
 
Indholdsansvarlig Iben Høgh Grøftehauge, ig@horsens.dk