Vis emner under Forside

Skal du ud at bade? Her finder du gode råd og perfekte badeområder ved kyst og sø i Horsens Kommune.

 

BADEVANDSFORBUD

Ophævelse af badeforbud – Brigsted Stand / Naturplejeplads Vorsø

Horsens Kommune modtog den 11. august 2017 underretning om, at badevandskvaliteten ved Brigsted Strand / Naturplejeplads Vorsø ved en prøve udtaget den 9. august 2017 var forurenet i en sådan grad, at kommunen i samråd med Embedslægeinstitutionen den 11. august 2017 straks nedlagde badeforbud på stedet. Der blev opsat forbudsskilt på stranden og informeret om badeforbuddet på kommunens hjemmeside.

Forureningen bestod af bakterierne Escherichia coli (E.coli) og intestinale enterokokker, der er indikatorbakterier. Når man har valgt at analysere for intestinale enterokokker og E. coli i badevandet, skyldes det, at hvis de påvises, så er der også risiko for, at badevandet indeholder andre og endnu skadeligere bakterier som f.eks. musetyfus- og dysenteribakterier. Desuden kan der også være virus i vandet. Intestinale enterokokker og E. coli er således indikatorbakterier, der fortæller, at andre bakterier kan være til stede i vandet. Men bakterierne kan også selv forårsage sygdom - diarré.

E. coli og intestinale enterokokker stammer fra tarmen hos mennesker og dyr. Det må forventes, at bakterierne forefindes naturligt i vandet pga. fugleklatter og ekskrementer fra andre dyr, men bliver indholdet af bakterier for højt er vandet uhygiejnisk. De mange fugle fra fuglekolonien ved Vorsø vurderes umiddelbart at være årsagen til det høje indhold af bakterier.

Horsens Kommune udtog den 12. august 2017 en ny prøve af badevandet til analyse. Analysen viste, at badevandskvaliteten igen er tilfredsstillende. Horsens Kommune har i samråd med Embedslægsinstitutionen derfor ophævet badevandsforbuddet ved modtagelsen af analyseresultatet den 14. august 2017.

I tilfælde af spørgsmål om badeforbuddet kan ingeniør Tommy Krogh Abrahamsen, tlf. 76292516 kontaktes.

 

Gode baderåd

Når sommeren får sit tag i Danmark, skal alt det dejlige vand, vi er så heldige at omgive os med, også indtages. 
I TrygFonden Kystlivredning arbejdes der året rundt for, at formindske drukneulykker. Derfor har de lavet en digital pakke med baderåd, gode fotos og film osv.

Bad aldrig ...

  • hvis der er store mængder blågrønalger, eller hvis det ligner grøn maling på vandoverfladen
  • hvis vandet er så uklart, at du ikke kan se dine egne tæer, når du står i vand til knæene
  • i de bræmmer af sammenskyllede alger, der kan drive rundt ved stranden
  •  i vandet efter en kraftig regnbyge. Der kan gå op til to-tre dage, før eventuelle bakterier er blevet nedbrudt af solen. 

Lad aldrig...

  • småbørn bade i algeforurenet vand
  • småbørn soppe og lege i alger, der er skyllet sammen langs bredden
  • hunde eller andre husdyr/kæledyr bade i eller drikke af vand, der er grønt af alger

Få aldrig... 

  • vandet i munden. Mange bakterier kan give diaré og andre mavesygdomme.

Læs endnu flere gode råd


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
 
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk