Vis emner under Forside
Vandprøver

Badevand fra søer og kyster undersøges for indhold af fækale colibakterier ( E. coli, tarmbakterier) og enterokokker (fækale streptokokker), der fortæller noget om, at der kan være skadelige bakterier eller virus til stede.

Kravene til badevand findes i bekendtgørelsen om badevand og badeområder. Vurderingen af badevandskvaliteten sker for hver enkelt badevandsstation efter hver badesæson, da et enkelt resultat kun giver et øjebliksbillede, og ikke kan fortælle om bakterieniveauet er stabilt eller svingende. Man kan altså ikke ud fra ét resultat alene bedømme, om kravet til badevand er overholdt.

Bedømmelsen sker på baggrund af en udregning af resultaterne fra denne sæson og de 3 foregående sæsoner efter en statistisk metode bestemt af Miljøstyrelsen. I metoden er indbygget, at sandsynligheden for at finde en eventuel periodisk forurening formindskes, jo færre prøver, der udtages. Hvis der kun udtages 5 prøver, er det derfor langt vanskeligere at overholde kvalitetskravene, og et enkelt let forhøjet resultat kan betyde, at badevandskvaliteten ikke kan overholdes.

Prøveantallet reguleres af bekendtgørelsen på baggrund af den beregnede badevandskvalitet. Hvis badevandskvaliteten med statistisk sikkerhed er beregnet til at være ringere end tilfredsstillende, skal der tages mindst 10 prøver pr. sæson.

Hvis der er uregelmæssigheder omkring vandkvaliteten vil Horsens Kommune hurtigst muligt forsøge at indkredse årsagen og herefter standse forureningen. Hvis forureningen ikke umiddelbart kan standses, skal kommunen i samråd med embedslægeinstitutionen (Sundhedsstyrelsen) nedlægge forbud mod badning på stedet.

Hvis badevandskvaliteten ved en strand er særlig god, kan der opnås en speciel godkendelse som BLÅ-Flag strand. Resultaterne opslås ved stranden, så badende løbende kan følge badevandets temperatur og kvalitet. 

Blå Flag krav - Husodde og øvrige badestrande i Horsens Kommune

 

Fækale colibakterier (tarmbakterier):
Højst 5 % af samtlige prøver må statistisk set indeholde over 250 pr. 100 ml.

Fækale streptokokker (tarmbakterier med større modstandskraft):
Højst 5 % af samtlige prøver må statistisk set indeholde over 100 pr. 100 ml vand.

Følg med i badevandskontrollen ved Husodde Strand
og øvrige badestrande i Horsens Kommune
 

 

For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk