Vis emner under Forside
Den flotte gravhøj ved Brædstrup hedder "Stavilhøj" Foto: Aase Gyldion

Når man bevæger sig ud i naturen, skove og parker, kommer man ofte forbi kulturhistoriske minder. Det er ikke altid man opdager det, eller er klar over, hvilke historier der gemmer sig på stedet.

I Natur og Miljø bestræber vi os på at borgere og turister, gennem oplysning, får indsigt i udvalgte lokaliteter.
Der opsættes løbende skilte og infotavler, udarbejdes foldere og informeres her på hjemmesiden.

Hjemmesiden opbygges som en kronologisk præsentation af de mest seværdige lokaliteter inden for de forskellige perioder.

Horsens Museum

Horsens Byarkiv

Danmarks Industrimuseum

Tremhøj Museum

Fund og Fortidsminder

Museumsloven


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk