Vis emner under Forside
Den rekonstruerede gårdstomt

Jernalderen har ikke efterladt sig så synlige spor som stenalderen og bronzealderen.

Jernalderlandsbyen ved Velux i Østbirk er derfor en af de få jernalderlokaliteter der er seværdige.
Aftegningen fra landsbyen blev fundet i forbindelse med opførelsen af de nye produktionshaller på Rydalvej nr. 2. Sporene, i form af stolpehuller, viste bl.a. landsbyfaser med hustomter og hegn fra perioden mellem 4. og 6. århundrede e. Kr. Der var i alt tale om fire forskellige landsbyfaser, hvor husene lå på række, hegn mod hegn. I begyndelsen var alle gårde lige store. En gård bestod i reglen af et langhus med plads til både dyr og mennesker. Derudover værkstedshuse og udhuse til opbevaring af foder og forråd, brændsel o.l. De mindre huse har været brugt til vævestuer, træ - og keramik arbejde. Specialværksteder som smedje også. Det var reglen at denne farlige produktion, der er afhængig af åben ild og høj varme, var placeret i udkanten af landsbyen. Derved nedbragtes brandrisikoen for resten af landsbyens bygninger, samtidig med at smeden nød godt af den beskyttelse som landsbyfællesskabet gav.
I den seneste fase, der dateres til ældre germansk jernalder 375- 550 e.Kr. skete der en forandring i landsbyen. En storgård markerede sig med et meget større indhegnet areal. Denne tendens, med udskillelsen af en lokal storgård, kan følges i hele landet. En anden tendens er matrikelstørrelserne der på landsplan blev ensrettet, hvilket tyder på en form for topstyring.

Langhuset er markeret med hække hvor væggene stod og træstolper hvor de tagbærende stolper stod  

Hvis du skulle være så uheldig at besøge lokaliteten, hvor hækkene ikke er klippede, så langhus og indhegning ikke står skarpt i terrænet, kan du i stedet nyde den vilde flora og fauna, som f.eks. de fine sommerfugle og farverige blomster der er på naturgrunden. 

Sommerfuglen Blodplet, Tyria jocobeae er set på stedet.  Sommerfuglen Blodplet, Tyria jocobeae er set på stedet

 

Se også Kulturstyrelsens nationale register over fortidsminder


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk