Vis emner under Forside

Meget sjældent fund i forbindelse med udgravning til ny vej, 2017

Bjerre udsigtspunkt


Kig mod syd: ser du nogle rensdyr der kommer løbende mellem parktundraens birketræer ?
Kig mod nordvest: under omfartsvejen, syd om Horsens, lå en rensdyrjægerboplads for 13.000 år siden.

Da den nye omfartsvej, syd om Horsens, skulle passere Dallerup, blev der gjort et meget sjældent fund.
I et dødishuld fremkom der, i nogle tørvelag, et skelet af en gedde med skel og det hele. Derudover dukkede der nogle rensdyrtakker op, som viste spor efter menneskelig bearbejdning. Sluttelig blev der fundet en flintepil fra brommekulturen. Efter disse fund blev forundersøgelsen stoppet, og der blev ansøgt om midler fra Kulturstyrelsen til en videnskabelig udgravning med tværfagligt samarbejde flere instruktioner imellem.

På nedenstående billede, ved siden af arkæolog Per Borup fra Horsens Museum, ses de mange lagdelinger. Øverst, under de hvide mærkater, er der et tykt lyst gråt lag der stammer fra den sidste kuldeperiode i sidste istid, kaldet Yngre Dryas. Derunder ses et mørkere tørvelag der stammer fra Allerødtiden ca. 11.500 – 10.400 f. Kr. Det er disse lag som fundene stammer fra.
Man har altid forestillet sig at de birketræer der voksede i denne periode (hvor sommertemperaturen kunne komme op på c. 17 grader), var små og forkrøblede. Fund af flere birkestammer i dette lag modbeviser det. Mange træer havde en tykkelse på omkring 12 cm. i diameter. Yderst til højre i det mørke lag ses en lys rund plet. Det er en birkestamme. Flere af birkestammerne havde sjovt nok gnavespor efter bævere.

Brommefolket var fortrinsvis rensdyrjægere, men også andre dyr har haft betydning for stenalderfolkenes overlevelse, såsom elg, rådyr, irsk kæmpehjort, bæver samt svaner. Jægerfolket, der levede som nomader har haft nøje kendskab til renernes vandringsveje. Derudover har de med stor sandsynlighed anvendt en form for drivjagt, og det er derfor, området her ved Purhøj kommer ind i billedet.
Når man står her på toppen, 117 meter over havet, er der vid udsigt mod både syd og nord. I Allerødtiden har Bromme folket kunnet se til alle verdenshjørner, idet park tundraens træer var forholdsvis lave og stod mere spredt. Her fra højdedraget Bjerre, har de kunne se renerne når de kom på træk og drog nordover gennem passagen i vest.
Jagten foregik med bue og pil. Brommepile var kraftige og stærke og blev skudt ind i dyrets hjerte og lungeparti så det døde af blodtab.
Alt ved dyrene blev anvendt, kød, marv, sener, skind, tak og knogle.

Ved kanten af den lille sø var der et område med bearbejdet flint. Heriblandt en flot lang flække som arkæolog Martin Krog Nielsen fra Horsens Museum peger på.Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk