Vis emner under Forside
Mange familier på vadetur til Troensø. På stranden er der gode muligheder for at finde forstenede søpindsvin – eller flinteflækker, lavet af stenalderfolkene.

Langs nordsiden af Horsens Fjord kan man gennem smuk natur gå ad naturstien på den gamle Odderbane. Ca. 2½ km fra Elbækskovvej ved Husodde kommer man til Brakør Skov og den ca. 1100 m2 store nydannede ø, Troensø, der ligger ud for skovens sydøstlige hjørne.

"Troensø"

Troensø er langsomt blevet dannet gennem de sidste ca. 50 år, hvor journalist Jens Troense har fulgt den fra lille sandbanke til færdig ø. I 2011 plantede han Dannebrog på øen og overnattede der i to døgn. En artikelserie i Horsens Folkeblad satte øen på Danmarkskortet og førte til den afstemning, der gav øen dens, indtil videre, uofficielle navn.   

Hvordan opstår en ø

Nye øer opstår, hvor vind, strøm, bølger og isens bevægelser aflejrer sediment og opskyllet materiale som tang og muslingeskaller. Hvis det aflejrede materiale når en højde, der er permanent over højvandslinjen, bliver det grobund for salttolerante pionerplanter som strandgåsefod, strandmælde og sandkryb.

Planterne udnytter næringen i den aflejrede tang og stabiliserer med deres rødder den voksende ø. Når pionerplanterne har stabiliseret og hævet jordbunden, giver det voksemuligheder for strandengsplanter som strandasters, strandvejbred og strandmalurt, og så begynder øen at være permanent.

I Danmarks mange lavvandede områder dannes og forsvinder nye øer relativt tit - op til ca.10 stk. om året. Det nye landområde defineres som en ø, hvis der ved højvande er mindst 50 cm vanddybde hele vejen rundt om den. I området mellem Troensø og Brakør aflejres der så meget fint materiale, at øen muligvis er ved at bliver en landfast odde.

Pas godt på yngleområde

Den isolerede stenstrand på øen er et vigtigt yngleområde for vade- og havfugle, og de har brug for ro til at passe deres unger, siger Thorke Østergaard, naturvejleder ved Horsens kommune.  Derfor man bør ikke vade over til Troensø fra 1. april til 1. juli.

Årlig familieudflugt

I sensommeren er der hvert år vandretur til Troensø, når Thorke Østergaard og Jens Troense inviterer på ”familieudflugt”. Undervejs fortælles der om natur og historie.

I 2015 ligger familieudflugten søndag 16. august kl. 10 med start for enden af Elbæk Skovvej. Deltagelse er gratis.

   


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk