Vis emner under Forside
Kvindeskulptur i Vitus Bering Parken. Foto: Horsens Kommune

Mellem banegården og centrum af Horsens By ligger Vitus Bering Parken, tegnet af den kendte havearkitekt C. Th. Sørensen.

Haveanlægget blev indviet i 1957, finansieret af Overretssagfører Danjelsens legat efter at C. Th. Sørensens første forslag til arealet, De Geometriske Haver, ikke blev valgt til placeringen. De Geometriske Haver blev siden etableret i Herning.

Parken

Parken er omgivet af veje og beboelsesejendomme. Som overgang fra vej til parkens indre rum er anlagt lave græsvolde, der omkranser hele parken.

Bevoksninger af Rhododendron med overstandere af store egetræer, i samspil med græsflader og krydsende stier, giver et frodigt miljø i parken som kontrast til store bygninger og veje. Det er næsten en lille skov man har 200 m fra banegården

Egene og Rhododendronbuskene udgør en lille ”biotop”, idet egene giver Rhododendronbuskene den lette skygge og fastholder det lave reaktionstal i jorden, som Rhododendronbuskene trives ved.

Tre stier krydser parken og den ovale plads, men man kan også vælge, når man går en tur, at nyde parken som et grønt fortov. Da følger man de stier, som løber lige inden for den beskyttende vold.

Parkens centrale del, den ovale plads, omkranses ligesom voldene af en støttemur i nexøsandsten. Hvor muren er højest, kan man sidde med ryggen mod muren i solvarmen og have frit udsyn mod vest. Her lå det tidligere bibliotek, men der er nu genplantet egetræer efter arkitektens oprindelige plan.

På den ovale plads er opsat et monument over søfareren bysbarnet Vitus Bering. Mindetavlen viser de nordligste verdenshave, som Vitus Bering kortlagde. Tavlen er tegnet af arkitekt Viggo Norn.

De to kanoner fulgte Vitus Bering på hans sidste rejse, og blev ført til Danmark fra Berings Ø som en gave fra USSR.

Udover parkens overdådige blomsterflor i maj-juni er blomster i parken begrænset til nogle få slyngroser og buskroser. I foråret er der løgvækster i plænerne og i udvalgte bede.

Haveanlægget Vitus Bering Park skal dog først og fremmest nydes for haveanlæggets samspil af lunde og lysninger, af sten og planter og af bløde former og lige linier

Parken indgår i øjeblikket i renoveringen af strækningen fra banegården til centrum, hvor der er flere ideer i spil, blandt andet måske etablering af en legeplads, der kan give mere liv i parken.

I 2011 er der etableret en krolfbane, som alle kan benytte.

Parken var tidligere kun beskyttet af en deklaration, som sikrede der altid skulle være park på stedet, men blev i 2014 fredet.
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk