Vis emner under Forside
vinter

Der er gode muligheder for langrend både tæt på Horsens centrum og i mange andre områder i Horsens, når sneen lægger sig over kommunen.

Langrend på naturstier tæt på Horsens by


Bryrupbanestien:
Asfalt- og græssti fra Horsens til Brædstrup. Start ved Egernvej i Horsens, Søndergade i Brædstrup eller ved en af de andre tilkørsler til stien mellem Horsens og Brædstrup. Se særskilt folder under Naturstyrelsen.

Bollerstien:
Grussti fra Høegh Guldbergsgade til Boller Nederskov, hvor der er forbindelse til mange skovstier. Adgang fra Høegh Guldbergsgade eller Fjordparken og Dagnæsparken. Se særskilt folder.

Husoddestien:
Grussti fra Sølystvej til Husodde med forbindelse til Stensballe skov og Haldrup. Adgang fra Sølystvej eller tilstødende stier fra Stensballe Strandvej. Se særskilt folder.

Sorthøjstien:
Natursti med start fra Egernvej og helt til Egebjerg. Se særskilt folder.

Spor i landskabet:
Natursti med start fra Dyrskuepladsen via skoven over marker til Bygholm Landbrugsskole og retur ad markveje og stier til Sverigesvej. Se særskilt folder under Spor i Landskabet.

Langrend på naturstier i Gedved og Brædstrup områderne


Sti rundt om Ring sø, Brædstrup:
Natursti/græssti rundt om søen med mulighed for langrend. Adgang fra Ring Bakke eller Hårupvej. Se særskilt folder.

Bryrupbanestien - se øverst under Horsens by.

Langrend i skov- og naturområder tæt på Horsens by


Nørrestrand:
Grusstier i fredet område, let kuperet. Mulighed for korte og lange rundture. Adgang flere steder, fra Otte Rudsvej, Askevej, Ulfeldtsvej m.fl. Se særskilt folder.

Åbjergskoven:
Natursti, let kuperet, rundt om Bygholm sø med forbindelse til andre skovstier og "spor i landskabet". Adgang fra Åbjerg Skovvej og Lovbyvej. Se særskilt folder.

Hansted skov:
Skovstier, lette kuperet, rundt i Hansted skov som er delvis offentlig og privat. Adgang fra Vandmøllevej, Egebjerg og Lykkebjergvej/Skovvej i Gedved. Se særskilt folder.

Boller nederskov (statsskov):
Skovveje og stier. Adgang fra Boller Slotsvej eller Bollerstien.

Boller overskov (statsskov):
Skovveje og stier. Adgang fra Højvangsallé og Nordrevej.

Klokkedal (statsskov):
Skovveje og stier i idylliske Klokkedal. Adgang fra Bollervej, Nordrevej og Klokkedalsvej.
Se særskilt folder for Boller og Klokkedal områderne.

Derudover er der statsskovene Ustrup skov, Rold skov, Dallerup skov samt Oens og Ølsted skov i den sydlige del af kommunen, med mange skovvej og stier.

Langrend i skov- og naturområder  
Brædstrup og Gedved områderne


Parken og Ring skov, Brædstrup:
Park- og skovstier i både den kommunale og private del af Ring skov. Adgang fra Søndergade, Bredgade og Skovvejen.

Sti rundt om Ring sø kan tages på langrend.

Hansted skov - se under Horsens by. 

Langrend på golfbaner tæt på Horsens by


Stensballe Golfklub:
Klubben kører af og til spor op på dele af golfbanerne, i alt ca. 5 km. Sporet starter ved E9 (sydsiden af klubhuset) og slutter ved B9 (mod nord ved skovvejen). Tilkørsel fra Bygaden.


Horsens Golfklub:
Man må gerne skiløbe på stierne i golfbaneområdet. Da der er mange søer, som ikke altid er frosset til og som man ikke kan se under sneen, frarådes det at løbe hen over selve banerne. På greens er skiløb ikke tilladt.
Færdsel sker på eget ansvar, da der spilles golf hele året. 

Andre oplysninger

Naturstyrelsen har gode råd om skiløb, både med hensyn til påklædning, udstyr, evt. optrukne løjper og bålpladser i statsskovene, rundt i landet.

Har du idéer til gode langrendsløjper, som du gerne til dele med andre og hvor der er offentlig adgang, er du velkommen til at beskrive ruterne på mail til Naturafdelingen - telni@horsens.dk

Find også inspiration til din egen skirute ad stier på Horsens kommunes stikort, hvor dog ikke alle skovstier er med. 

God tur !Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk