Vis emner under Forside

Siden 1975 har det krævet en forudgående tilladelse at opføre en bade- eller bådebro ved kysten og siden 2007 har kommunen været den rette myndighed at ansøge. Horsens Kommune har udarbejdet retningslinjer, som beskriver mulighederne for at få tilladelse til at opføre en bro. Det fremgår også af retningslinjerne, hvilke vilkår til broens udformning og anvendelse en tilladelse typisk vil indeholde.

Kommunens retningslinjer kan ses her: RETNINGS LINJER FOR ETABLERING AF BADE- OG BÅDEBROER.pdf

Spørgsmål til kommunens retningslinjer kan rettes til Bettina Lerche på e-mail bel@horsens.dk eller telefon 76292509 

Hvis du ønsker at etablere en bro skal du indsende en ansøgning til:

Horsens Kommune, Naturafdelingen

Rådhustorvet 4

8700 Horsens

eller pr. mail til natur@horsens.dk

Ansøgningen skal indeholde disse oplysninger: Vejledning til ansøgning om bro.pdf


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk