Vis emner under Forside

Landsbyrådet er et samarbejdsorgan og kontakt-forum mellem landsbyerne og udgør landsbyernes samlede kontaktled til Horsens Kommune. Gennem Landsbyrådet udveksler landsbyerne ideer og erfaringer vedrørende landsbyforhold og bidrager til det generelle kendskab til landsbyernes forhold.

Landsbyrådets hovedopgave er at sikre udviklingen i landsbyerne og det åbne land gennem et forpligtigende samarbejde mellem Kommunen og landsbyerne og på en sådan måde, at landsbyernes og det åbne lands særlige karakteristika fastholdes.

Landsbyrådet består af demokratisk valgte repræsentanter fra landsbyer i kommunen. Valget til Landsbyrådet skal ske på et årligt borgermøde åbent for alle landsbyboere. Derudover er Horsens Kommune repræsenteret på møderne med embedsmænd fra Horsens Sund By og Teknik og Miljø.

På nuværende tidspunkt er følgende Landsbyer medlem af Landsbyrådet (med links til landsbyernes hjemmesider): Voervadsbro, Vestbirk, Grædstrup-Davding-Slagballe, Vrønding, Yding, Tønning-Træden, Sejet-Uth-Ustrup, Lundum, Grumstrup-Vedslet-Assendrup, Elbæk, Haldrup, Serridslev, Endelave, Rådved, Kattrup, Gantrup, Ørskov, Underup og Sattrup.

Kredsen af medlemslandsbyer søges løbende udvidet. Har jeres landsby har ønske om at blive medlem, er I velkommen til at kontakte rådet igennem kontaktpersonerne. Landsbyer i Horsens Kommune er defineret som landsbyer med mindre end 500 beboere og uden offentlige serviceinstitutioner.

Landsbyrådets har egne vedtægter. Der afholdes ca. 6 møder årligt. Møderne foregår på skift mellem landsbyerne og Landsbyrådets har et rullende formandskab.

Rådet støttes økonomisk af Horsens Kommune. Det betyder bl.a. at lokale projekter i medlemslandsbyerne via Landsbyrådet kan søge støtte i form af økonomisk tilskud og proceshjælp. Det kan være forskønnelsesprojekter, trafikdæmpning, legepladser, projekter der skaber større social sammenhængskraft i landsbyerne m.v.
Vejledning i projektansøgninger til Landsbyrådet kan læses her.

For at projekterne kan få tilskud skal de være alment gavnlige for landsbyerne. Der gives sædvanligvis ikke tilskud til drift, herunder af forsamlingshuse. Ansøgninger skal indsendes til Landsbyrådet senest to uger før et rådsmøde. Ansøgninger indsendes til rådsmedlemmerne fra medlemslandsbyerne. Kun medlemslandsbyer kan søge midler igennem Landsbyrådet.

Bevillingerne fra Landsbyrådet fremgår af mødereferaterne.


Referater
Referat fra Landsbyrådsmøde august 2017
Referat fra Landsbyrådsmøde maj 2017
Referat fra Landsbyrådsmøde marts 2017
Referat fra Landsbyrådsmøde jan. 2017
Referat fra Landsbyrådsmøde nov. 2016
Referat fra Landsbyrådsmøde august 2016
Referat fra Landsbyrådsmøde juni 2016
Referat fra Landsbyrådsmøde marts 2016
Referat fra Landsbyrådsmøde jan. 2016


For yderligere oplysninger kontakt

Jesper Nielsen
Borgerkonsulent i Horsens Sund By
Tlf.: 76 29 36 75
E-mail: ssjn@horsens.dk
Peter Didriksen
Planlægger i Teknik og Miljø
Tlf.: 76 29 25 91
E-mail: pedi@horsens.dk
Bo Rosenkvist
Medlem af Landsbyrådet for Vrønding
Tlf.: 25 12 80 30
 
Indholdsansvarlig Jesper Nielsen, ssjn@horsens.dk