Vis emner under Forside
Gudenåen ved Voervadsbro Foto: Tony Bygballe

Det er nu muligt, på afmærkede ruter, at følge Gudenåen hele vejen fra Voervadsbro til udløbet i Randers.
Stiens navn varierer – Himmelbjergrute, Træksti og Lodssti – men vandreruten er sammenhængende. Mindre strækninger kan med fordel vælges.

Voervadsbro - Klostermølle

Turen fra Voervadsbro til Klostermølle er ca. 6 km.
Start i Voervadsbro, hvor der er et gammelt vadested over Gudenåen. Gå ad Højlundvej i nordlig retning hvor den følger Gudenåen langs den østlige bred.
Mange mener at denne strækning er Gudenåens smukkeste.
På dalens sider kan du flere steder se spor af terrasser, der viser Gudenåens ældre forløb. Her har smeltevandsfloden i forskellige niveauer raset gennem dalen under afsmeltning af isen. Gudenåen har gravet sig dybere og dybere ned. Mellem de enkelte terrasser er der ofte så stejlt, at dyrkning er umulig.

Undervejs passerer du Vilholt Mølle, der først var træsliberi, senere papfabrik i samdrift med Klostermølle.
Energikilden var Gudenåens strømmende vand, og fra anlæggelsen i 1865 til 2008, hvor dæmningen blev revet ned, har vandet været opstemmet ved Vilholt Mølle for at skabe det nødvendige fald.
Stien går langs den kunstige kanal, der blev skabt for at lede vandet ind til turbinen. 

 Gudenåen ved Vilholt

I stenalderen var dalen omkring Gudenåen et yndet bosættelses sted. Åen gav mulighed for fiskeri, og fungerede samtidig som transportvej.
Horsens Museum har flere steder afdækket fundamenter fra stenalderens træbyggede huse. Ved Vilholt er der således registreret et langhus på mindst 11 meter.

I stedet for at gå forbi Vilholt kan du evt. dreje til højre for at gå rundt om Pindal Mose, der er en fredet tørvemose. Denne ekstra rundtur er på ca. 3 km.

Lige før den lille bebyggelse Højlund, blev der på den vestlige side af åen, omkring 1100 tallet, opført et nonnekloster tilhørende benediktinerordenen. Klosteret kaldtes Vissing Kloster og nedbrændte i 1244.
Der er ingen fysiske spor efter klosteret i dag.

I Højlund har der været smedje og frem til 1957 også en skole. Her i Højlund drejer stien til højre og væk fra vejen for at gå stejlt op til Sukkertoppen, som vist på kortet ovenfor.
Det er ikke tilladt at cykle på stierne omkring Sukkertoppen, så cyklister henvises til at forsætte af skovvejen, der lige efter Højlund drejer til højre mod Klostermølle.

Fra Sukkertoppen har du en enestående smuk udsigt over Mossø og landskabet. Herfra kan man bl.a. se helt til Sankt Sørens Kirke i Gl. Rye. 
Sukkertoppen ligger 108 m over havet og 80 meter over Mossø. Den gode udsigt er sandsynligvis årsag til, at der her har ligget et befæstet udkigspunkt med voldgrave og palisader i vikingetiden. 
Runestenene fra Sdr. Vissing tyder på at Harald Blåtand har haft en vis tilknytning til stedet. Måske har det befæstede udkigspunkt, hvor voldgraven endnu kan ses, været med til at sikre fastholdelsen af det unge kongedømme.
Sukkertoppen har fået sit navn efter det lyse sand i undergrunden. I gamle dage, når kreaturer og får nedgræssede bevoksningen, kunne sandet på toppen lyse op i solen. Bakketoppen har derfor mindet om den slags sukkertoppe man i gamle dage kunne købe hos købmanden.

Udsigt fra Sukkertoppen 

Fra Sukkertoppen kommer du til Klostermølle enten ved at følge den røde rute direkte ned til Klostermølle eller den gule rute ned til Klosterkanalen. Denne 1300 meter lange kanal blev anlagt af de munke, der i middelalderen boede på Voer Kloster, det vi i dag kalder Klostermølle. 

Kanalen blev gravet for at lede vandet hen til klosterets vandmølle. Riværket – oprindeligt Risværket – er det sted, hvor en spærring af grenris ledte Gudenåens vand ind i den gravede Klosterkanal fremfor i den oprindelige Gudenås forløb, som nu kaldes Døde Å.

 Klostermølle fisketrappe

Klostermølle er anlagt i tilknytning til Voer Kloster, et munke kloster der, ligesom Vissing Kloster, tilhørte benediktinerordenen.
Voer Kloster blev grundlagt i 1172 og skal muligvis ses som et tvillingekloster til Vissing Kloster. Klosteret blev nedrevet efter reformationen i 1536. Fundamentet ligger i dag skjult under gårdspladsen og i haven til Klostermølle.
Kornmøllen på Klostermølle fortsatte, og i 1872 blev vandmøllen udvidet til et træsliberi og siden papfabrik. Du kan få mere at vide om historien i en lille udstilling på stedet.
En beskrivelse af området omkring Mossø.
Fortsæt turen mod nord ad vandreruten til Gammel Ry. Hvis du vil tilbage til Voervadsbro, kan du gøre det enten via Klostermøllevej og Pinddal Mose eller via Gl Ryevej og Vilholtvej.

Hvis du vil starte turen sydligere kan du f.eks. tage udgangspunkt i Naturstien, der går fra Horsens til Silkeborg (Den regionale cykelrute nr. 31). Denne sti passerer både Vestbirk Vandkraftværk og Den Genfundne Bro ved Gammelstrup.

Strækningen nordpå til Voervadsbro fra Den Genfundne Bro eller fra Vestbirkvandkraftværk kan du komme ved at følge den regionale cykelrute nr. 33, eller tage Birknæsvej, der er en rolig grusvej fra Vestbirk til Voervadsbro. Sidstnævnte tur er ikke markeret med skilte.


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk