Vis emner under Forside
- Eleverne er meget villige til at vælge fag på andre skoler, siger skoleleder Dick Douglas Glintborg, Gedved Skole.
25. april 2017

I Horsens Kommune bliver elever i udskolingen mere skarpe på uddannelsesvalg, når de kan vælge linje - også på andre skoler.

Af Vibeke Juul
Foto: Per Algreen

Elever i udskolingen bliver mere skarpe på, hvilken uddannelse de vil tage, når de kan vælge mellem forskellige linjer.

Og de vil også gerne undervises på andre skoler end deres egen.

Det viser en evaluering af klyngesamarbejdet mellem Egebjerg, Gedved og Østbirk Skoler i Horsens Kommune.

Undervisningen på andre skoler sker for at optimere elevernes valgmuligheder.

Over halvdelen af eleverne svarer ja til, at de er blevet mere afklarede i deres uddannelsesvalg, efter at de er rykket ud af deres vante undervisningsmiljø.

Eleverne deltager i forløb om onsdagen i tre perioder à seks gange. På skolerne kan de vælge mellem seks profillinjer: Sundhed, Design en app, Lego Education, Arkitektur og Design, Byggeri samt Natur.

 Selvom klyngesamarbejdet stadig er i sin spæde start, kan vi allerede nu mærke, at eleverne bliver mere afklarede i forhold til valg af uddannelse, fortæller skoleleder på Gedved Skole, Dick Douglas Glintborg.

Og han tilføjer:

Vi har været spændte på reaktionen, når eleverne skulle forlade det vante undervisningsmiljø. Men det har vist sig, at de er meget villige til at vælge fag på andre skoler og synes, at det er spændende og motiverende at arbejde med nye elev-grupperinger og i nye miljøer.


Ifølge Bjarne Schuricht, der er leder på Egebjergskolen, giver det eleverne en robusthed at komme ud af deres vante tryghedsskal. 

Profillinjerne omfatter et mix af undervisning på skolerne og besøg ude på virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Ifølge Bjarne Schuricht, Egebjergskolen, giver det eleverne en robusthed at komme ud af deres vante tryghedsskal og opleve ting på en anden måde:

På byggelinjen er eleverne for eksempel med ude på en byggeplads og se, hvordan man sætter en sokkel af og i det hele taget opleve hele processen inden starten på et byggeri. Måske viser det sig, at det ikke lige var dét, de drømte om men uanset hvad, så giver mødet med virkeligheden dem en anden tilgang til tingene.


- Selvom unge nok lever en lidt beskyttet tilværelse i dag, kan de sagtens klare at komme ud af deres vante rammer, konstaterer Margit Winther Nielsen, der er leder på Østbirk Skole.

Margit Winther Nielsen, skoleleder på Østbirk Skole, konstaterer med tilfredshed, at eleverne er modige, når det gælder valg af profillinjer:

Unge lever nok en lidt beskyttet tilværelse i dag, men de kan godt klare at komme ud af deres vante rammer. Den oplevelse vil virke positivt på dem den dag, de skal vælge ungdomsuddannelse, mener hun.

Ifølge evalueringen er der dog også udfordringer forbundet med undervisning på forskellige skoler.

For eksempel skal der fortsat arbejdes med at justere det faglige indhold, så der er noget for alle elever, mens det på det praktiske plan mere handler om at få afstanden mellem skolerne og transportmulighederne til at gå op i en højere enhed.

Horsens Kommune arbejder målrettet på at få så mange unge som muligt til at tage en ungdomsuddannelse – herunder en erhvervsuddannelse.

Ud over klyngesamarbejdet i udskolingen er alle årgange på alle skoler desuden engageret i Samspil – et formaliseret, forpligtende og tæt samarbejde mellem grundskolerne, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne i Horsens Kommune.

Fakta

  • Der er fem klyngesamarbejder i Horsens Kommunes udskoling
  • Samarbejdet blev politisk besluttet i 2015
  • Der er samarbejde omkring Uddannelse og Job, Uddannelsesparathedsvurdering og Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Samspil med ungdomsuddannelser


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori