Vis emner under Forside
Sølvmåger i deres rette element: naturen. I byerne fremkalder de voldsom irritation hos borgere, der føler sig generet af deres støj og klatter.
08. marts 2017

Horsens Kommune opfordrer til at søge om tilladelse til at regulere sølvmåger.

Et stigende antal borgere henvender sig til Horsens Kommune, fordi de føler sig generet af sølvmåger. Derfor opfordrer kommunen nu borgerne til at søge om regulering af mågerne hos Naturstyrelsen, inden fristen udløber.

Sølvmågen er den eneste måge, man må regulere, da den begynder at bygge reder og lægge æg fra sidst i marts måned.

Måger kan skrige højt fra meget tidlig morgen, og de kan klatte uhygiejnisk på tage  og udendørs inventar, biler og cykler.

En del private bygningsejere gør selv noget ved det – og en del får et godt råd hos Horsens Kommune, som selv søger Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere måger på udvalgte kommunalt ejede bygninger, herunder Rådhuset og Service og Beredskab.

Det mest effektive er at  få tilladelse til at fjerne æg og reder – og så fjerne dem løbende sommeren igennem.

Kommunen opfordrer samtidig ejere af flade tage om at tjekke deres tage for tidligere mågebesøg, da fuglene ofte vender tilbage til deres reder.

 Der er firmaer, som for eksempel bruger droner i bekæmpelsen, da det på rigtig mange tage er ret umuligt uden sikkerhedsstillads at  komme op og fjerne mågerederne. Dette er dog i sin vorden så det er ikke noget vi har erfaringer med, oplyser Liselotte Nielsen fra Horsens Kommune, der opfordrer borgerne til at få søgt en tilladelse til mågeregulering, så problemet reduceres for beboere og naboer.

Mågerne vænner sig hurtigt til kunstige rovfugle, som man kan se på flere tage i Horsens bymidte. Derudover kan disse være et problem i stormvejr og lignende.

Ansøgning om tilladelse til regulering findes på www.nst.dk under emnet jagt.

Få flere oplysninger om måger på www.horsens.dk


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori