Vis emner under Forside
26. november 2014
Byrådet besluttede den 25. november 2014, at sende forslag om ændring af Horsens Kommunes skolestruktur i høring.
Den store boligudbygning i Hatting og Torsted skaber en ændret og mere sammenhængende bystruktur i området. Som en konsekvens heraf foreslås skoledistrikterne i Hatting og Torsted sammenlagt, med henblik på at sikre en optimal klassedannelse og udnyttelse af kapaciteten i området.Sammenlægningen af de to skoledistrikter indebærer, at de to skoler sammenlægges.Det understreges, at der fortsat vil være et skoletilbud på både Hattingskolen og Torstedskolen, og der vil være en daglig lokal ledelse på begge skoletilbud i Hatting og Torsted.Forslaget som er sendt i høring indebærer, at 

  1. Torstedskolen og Hattingskolen sammenlægges til én skole med ét skoledistrikt, én skolebestyrelse og én skoleledelse. 
  2. der efter sammenlægningen videreføres undervisning på begge nuværende adresser med tilstedeværelse af en daglig ledelse på begge nuværende adresser. 
  3. sammenlægningen rent teknisk gennemføres ved at nedlægge Torstedskolen og Hattingskolen for herefter at sammenlægge de to skoler til én. 
  4. sammenlægningen træder i kraft fra skoleåret 2015/16. 
  5. alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode. 
  6. den sammenlagte skole tildeles et nyt navn, der indstilles af skolebestyrelsen for den nye skole og godkendes af Børne- og Skoleudvalget. 
  7. ved oprettelse af den nye skole i Hatting Torsted gives den enkelte elev mulighed for at fortsætte på sin nuværende skole.
  8. forældre ønsker om placering af deres børn i klasser på afdelingen i henholdsvis Hatting og Torsted søges imødekommet efter en dialog med de involverede forældre ud fra en afgørende vægtning af søskenderelationer og ud fra et nærhedsprincip i forhold til elevens bopæl i distriktet.
Frist for aflevering af indsigelser og tilkendegivelse er fastsat til onsdag den 21. januar 2015 kl. 12.00, hvorefter de vil være offentligt tilgængelige.

Efter behandling af indsigelser og tilkendegivelser, behandles sagen af Byrådet den 24. februar 2015 med henblik på endelig beslutning.

Indsigelser og tilkendegivelser fremsendes til:


Horsens Kommune

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4

8700 Horsens

Att.: Gitte Munk Nielseneller:

gmni@horsens.dk


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori