Vis emner under Forside
03. maj 2016

Byrådet har d. 26.04.2016 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-9 og tillæg 31 til Horsens Kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillæg

Tillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplanforslaget, fordi lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre den samlede bebyggelsesprocent fra 150 til maksimalt 190.

Lokalplanforslaget
Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål i form af skole med tilhørende faciliteter.

Lokalplanområdet, som i dag fungerer som skole, er på ca. 3.800 m² og er beliggende i tæt bymæssig sammenhæng ved bymidten i Horsens. Vest for området ligger Nordre Kirkegård, som er udpeget i Kommuneplan 2013 som kulturmiljø.

Det er intentionen med lokalplan 2016-9 at fastlægge områdets anvendelse til institutionsformål og give mulighed for en fremtidig optimering af skolens fysiske forhold og dermed skabe bedre forhold for skolens elever.

Lokalplanområdets eksisterende bebyggelse består i dag af sammenhængende etageejendomme samt et byhus.

Størstedelen af lokalplanområdets bebyggelse har middel bevaringsværdier, som er registreret efter SAVE-metoden (SAVE er en sammenskrivelse af ”Survey of Architectural Values in the Environment” = Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

I lokalplanen fastlægges bestemmelser for de bevaringsværdige facader mod Hulvej samt udformning og placering af tilbygning og nybyggeri indenfor området. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af det bevaringsværdige byhus, Hulvej 9 med bevaringsværdi 5. Ved opførelse af nybyggeri (huludfyldning ved Hulvej 7-9) gives mulighed for at skabe større sammenhæng i facaderækken.  

Lokalplanen søger desuden, gennem sine bestemmelser, at tage hensyn til kulturmiljøet ved Nordre Kirkegård med bestemmelser vedrørende nybyggeri og tilbygningers placering, udformning samt terrænregulering i skolegården.

Hvis du har bemærkninger til planforslagene, skal disse senest den 28. juni 2016 sendes til planogby@horsens.dk.

Lokalplanforslaget kan sesher

Kommuneplantillægget kan sesher

Vælg periode for nyheder
« 2016
seneste 2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori