Vis emner under Forside
30. november 2016

Byrådet har på mødet den 22. november 2016 valgt at offentliggøre forslag til tillæg 38 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-25, dagligvarebutik, Sundvej, Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre anvendelse af et areal ved Sundvej 90-94, matr.nr. 284 c, bb og m, Horsens Markjorder, Horsens.

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide den fysiske afgrænsning af bydelscenter Sundvej, at hæve den samlede arealramme for detailhandel indenfor bydelscentret (dvs. hvor meget butiksareal, der kan bygges i området), samt at ændre kommuneplanrammerne i overensstemmelse med bydelscentrets afgrænsning.

I forbindelse med lokalplanforslaget har bygherre bedt om en udbygningsaftale i forhold til trafikafviklingen til og fra butikken. Der forligger et udkast til udbygningsaftale.

Hvis du har bemærkninger til planforslagene, skal disse senest den torsdag den 26. januar 2017 sendes til planogby@horsens.dk.

KP-tillæg, forslag kan ses her:    

LP-forslag kan ses her:


Vælg periode for nyheder
« 2016
seneste 2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori