Vis emner under Forside
En grøn pos med affald

Levering af grønne poser til madaffald

05. december 2017

I de næste fire uger omdelt kommunen grønne poser ud til madaffaldet.

Mulighed for medlemskab i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.

28. november 2017

Gudenåen er Danmarks længste vandløb, og der er rigtig mange forskellige brugergrupper på og omkring åen.
Der findes et Brugerråd for Sejlads på Gudenåen, hvor brugergrupper og Gudenåkommuner mødes.
Rådets formål er at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af den bekendtgørelse, der regulerer den ikke-erhvervsmæssige sejlads i Gudenå systemet.

Udtjent Edderkop i Folkeparken

28. november 2017

Et meget skattet legeredskab i Folkeparken nedtages inden længe.

Handicapkørsel Jul og Nytår 2017

02. november 2017

Bestilling af handicapkørsel jul og nytår 2017

 

Bestillingsfrister til 24. december 2017:

 

Fra onsdag den 15. november 2017 til tirsdag den 12. december 2017 kan der bestilles handicapkørsel til den 24. december 2017. Kørslen kan bestilles på telefon 87408391 - hverdage mellem 08:00 og 16:00.

Lange rejser over 100 km til 24. december skal bestilles senest den 1. december 2017. Kørslen kan bestilles senest den 1. december 2017. Kørslen kan bestilles på telefon 87408300 (tast 5) - hverdage mellem 08:00 og 12:00.

 

Bestillingsfrister til 31. december 2017:

 

Rejser under 100 km skal bestilles senest den 29. december 2017. Kørslen kan bestilles på telefon 87408300 (tast 1) - hverdage mellem 08:00 og 16:00.

Lange rejser over 100 km samt interne rejser i anden region skal bestilles senest 1. december 2017. Kørslen kan bestilles på telefon 87408300 (tast 5) - hverdage mellem 08:00 og 12:00.

Dit Helse – nu i elektronisk udgave

01. september 2017

Dit Helse udkommer nu i 3. udgave – og fremover har du desuden mulighed for at læse den elektronisk på horsens.dk – under Borger/Sundhedsfremme og forebyggelse/Sundhedstilbud  

Ophævelse af badeforbud – Brigsted Stand / Naturplejeplads Vorsø

14. august 2017

Horsens Kommune har den 11. august 2017 meddelt badeforbud ved Brigsted Strand/ Naturplejeplads Vorsø indtil badevandskvaliteten igen er tilfredsstillende.

Horsens Kommune har den 14. august 2017 modtaget tilfredsstillende badevandsresultater og ophævet badevandsforbuddet.

Oplysninger om badevand og seneste badevandsresultater kan ses her

I tilfælde af spørgsmål om badeforbuddet kan ingeniør Tommy Krogh Abrahamsen, tlf. 76292516 kontaktes.

Forslag til køreplaner for Horsens bybusser – Høring

01. juni 2017

Forslag til køreplaner for Horsens bybusser – Høring


Byrådet vedtog den 28. februar 2017 en ny trafikplan for den kollektive bustrafik – ”Trafikplan 2017”.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer af frekvensen mht. rute 220 og linje 12, da de økonomiske konsekvenser heraf først vil blive behandlet i forbindelse med de politiske drøftelser om budget 2018 som foregår i august/september 2017.

Med baggrund i den nye trafikplan ”Trafikplan 2017” fremlægges nu forslag til nye køreplaner for bybustrafikken i Horsens. Læs mere her

Fastfrysning af grundskyld 2017

31. maj 2017
Orientering omkring fastfrysning af grundskyld

Trafikplan 2017 For kollektiv busbetjening

30. maj 2017

Horsens Kommune har i samarbejde med Midttrafik udarbejdet en Trafikplan for den kollektive busbetjening i Horsens Kommune, som planlægges iværksat i primo januar 2018.
Formålet med planen er at optimere busbetjeningen med henblik på at videreudvikle og forbedre den indenfor rammerne af budgettet.

link til : Trafikplan 2017 – Trafikplan for den kollektive busbetjening

Orienteringsmøde med Banedanmark om elektrificering og opgradering i Horsens Kommune, den 23. maj 2017.

15. maj 2017

Banedanmark er i gang med at undersøge, hvordan strækningen mellem Fredericia og Aarhus kan blive klar til højere hastigheder og eldrevne tog.
En del af broerne på strækningen er for lave til, at der er plads til både køreledninger og tog under dem. Derfor undersøger Banedanmark mulighederne for at skaffe mere plads under de broer som er for lave. Dette kan enten gøres ved at sænke sporene, hæve broerne, udskifte broerne eller nedlægge broerne. Udførelsen ved den enkelte bro og økonomien er med til at bestemme hvordan man gør.
Banedanmark undersøger ligeledes muligheden for at sætte hastigheden op på strækningen. Dette betyder at visse kurver rettes ud, så der kan opnås højere hastighed på banen.

Vælg periode for nyheder
« 2016
seneste 2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori