Vis emner under Forside

Vedtagne Lokalplan 2016-7 og Tillæg 30 til Kommuneplan 2013, Boliger, Flintebakken, Horsens

31. januar 2017

Kommuneplantillæg 30 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-7 boliger, Flintebakken, Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre anvendelse af et areal ved Flintebakken, matr.nr. 883a, Horsens Markjorder, Horsens.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til åben-lav bebyggelse i op til 2 etager plus mulighed for tagterrasse. Området disponeres med 15 parcelhusgrunde, boligvej og rekreative fællesarealer.

Lokalplanområdet ligger i et højt terræn, som falder cirka 10 meter indenfor afgrænsningen. Terrænfaldet bidrager med en smuk udsigt til Nørrestrand.

Lokalplan 2016-7 kan ses her:

Tillæg 30-2013 kan ses her:


Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Edisonsvej

27. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Edisonsvejj i forbindelse med at ejeren af ejendommen Enghavevej 34 matr. Nr. 11x Tyrsted By, Tyrsted har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal og bruges som indkørsel til ejendommen Enghavevej 34.
Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Spedalsø Torv og hele Ægirsgade

26. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsgade, 8700. 

Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Rylevej

12. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse/nedklassificeringen af en del af den offentlig vej Rylevej, 8700 Horsens som ligger som en stikvej til Fuglvangsvej. Læs mere her

Indkaldelse af idéer og forslag til et nyt campusområde i Horsens – Ny afgrænsning

04. januar 2017

Horsens Kommune vil udarbejde et kommuneplantillæg for et nyt campusområde i Horsens ved stationen og busterminalen. Området ligger mellem Godsbanegade, Emil Møllers Gade, Konsul Jensens Gade og Løvenørnsgade.

Se oplægget her:
Vælg periode for nyheder
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori