Vis emner under Forside

Forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

07. november 2017

Forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding.

Horsens Byråd har d. 24.10.2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-11.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en privat lodsejers ønske, om at skabe mulighed for udstykning til boliger fra en ejendom beliggende øst for Yding Toft i landsbyen Yding.

Denne ejendom er i kommuneplanens rammer udlagt til blandet boligområde. Det meste af den resterende del af Yding er i dag ikke lokalplanlagt, men er udlagt til boligområde, landsbybebyggelse. Med planlægning for samlet bymæssig bebyggelse, i overensstemmelse med kommuneplanen, skal den ældre del af Yding by overføres til byzone. Lokalplanen omfatter derfor hele Yding by, landbrugsparcellerne undtaget. Den gældende lokalplan Y-111, for et boligområde ved Gydekrog aflyses.

Det er lokalplanens formål at sikre, at ny udstykning, bebyggelse og beplantning sker efter lokalplanens principper.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Høringsfristen udløber den 2. Januar 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Forslag til tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015.

02. november 2017

Forslag til tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015. Tillægget omhandler placering af et bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 28. december 2017, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. se forslag her
Afgørelse om ej miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 30. november 2017.

Tillæg nr. 21 til spildevandsplan 2012-2015, Egebjerg Bakke, Regnvandslaug.

02. november 2017

Endelig vedtagelse af Spildevandsplanstillæg nr. 21, Egebjerg Bakke. Tillægget er administrativt vedtaget efter høringsperiodens afslutning. Tillægget omhandler kloakering af nyt boligområde ved Egebjerg Bakke samt oprettelse af et regnvandslaug.
Spildevandsplanstillægget kan ses her

Tillæg nr. 26 til spildevandsplan 2012-2015, Oprettelse af regnvandslaug, Erhvervspark Vega.

02. november 2017

Endelig vedtagelse af Spildevandsplanstillæg nr. 26, Oprettelse af regnvandslaug, Erhvervspark Vega. Tillægget er administrativt vedtaget efter høringsperiodens afslutning. Tillægget omhandler oprettelse af et regnvandslaug ved Erhvervspark Vega. Spildevandsplanstillægget kan ses her

Vælg periode for nyheder
« 2016
november2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori