Vis emner under Forside

Horsens Kommune offentliggør fra  1. maj 2016 meddelte miljøgodkendelser og tilladelser på https://dma.mst.dk under overskriften offentliggørelserAfledningstilladelser

P.t. ingen aktuelt

Miljøgodkendelser/tilladelser

P.t. ingen aktuelt

Miljømålsloven

P.t. ingen aktuelt

Miljøvurdering af planer og programmer

P.t. ingen aktuelt

Naturbeskyttelsesloven

P.t. ingen aktuelt

Nedrivningstilladelser

P.t. ingen aktuelt

Privat fællesveje

P.t. ingen aktuelt

Råstofindvinding

P.t. ingen aktuelt

Skovtilplantninger

P.t. ingen aktuelt

Vandforsyningsloven

P.t. ingen aktuelt

Vandløbsloven

P.t. ingen aktuelt

Vejplaner

P.t. ingen aktuelt
Indholdsansvarlig Lilian Hansen, telh@horsens.dk