Vis emner under Forside

Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser.

Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med god trivsel for ”det hele menneske”. Sundhed på arbejdspladsen – og det at have det godt på arbejdspladsen i det hele taget – er et fælles ansvar for os alle - både ledere og medarbejdere.

Målinger

Horsens Kommunes personalepolitik lægger op til, at arbejdspladserne løbende udvikler og forbedrer sig for at skabe trivsel. For at understøtte det arbejde gennemføres løbende trivselsundersøgelser, som opfølges gennem en aftalt trivselsproces. Trivselsprocessen giver medarbejdere og ledere en ramme for at arbejde med trivslen og sikrer, at den kommer højt på dagsordenen.

Medindflydelse

Horsens Kommune involverer og udvikler medarbejdere og ledere og skaber samtidig muligheder for positivt samspil mellem ledelse og medarbejdere. Det samarbejde er indrammet i en MED-aftale, der sikrer at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Alle arbejdspladser har et MED-udvalg, der giver mulighed for at arbejde for stadig forbedring og udvikling af arbejdsmiljøet og trivslen i Horsens Kommunes. Du kan læse MED-aftalen her. 

Trivsel for alle nye medarbejdere

Vi vil gerne sikre at alle nye medarbejdere føler sig godt tilpas og vel taget imod fra første dag. Derfor har vi lavet en velkomstpakke, der samler de vigtigste informationer, som nye medarbejdere skal forholde sig til - udover de praktiske informationer er der retningslinjer for god forvaltningsskik.

Alle vores arbejdspladser gør også deres til at have forberedt en god start for nye medarbejdere. Det er lige spændende hver gang - både for os og for nye medarbejdere.


Indholdsansvarlig Gitte Bakkegaard, giba@horsens.dk