Vis emner under Forside
Jan Trøjborg holdt denne velkomsttale, da projektet Alle Unge i Gang blev skudt i gang med en konference den 9. januar 2007.

Jan Trøjborgs velkomsttale til konferencen Alle Unge i Gang.

Uddannelse, uddannelse, uddannelse. Det er ikke bare varemærket for en af vor tids største politikere. Det er også dagsordenen for ungdommen i Horsens kommune.

Velkommen til Horsens Byråds konference, der markerer opstarten på vores projekt Alle Unge i Gang.

Vi har et flot program foran os, der markerer begyndelsen på et ambitiøst projekt.

Vi kalder projektet for Alle Unge i Gang, fordi vi vil, at alle unge mellem 16 – 24 år i Horsens kommune får en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Det er et mål Horsens Kommune ikke kan nå – alene.

Men hvis vi står sammen, og i fællesskab alle yder en ekstra indsats, er jeg overbevist om, at vi kan nå målet.

Derfor er jeg glad for at se, at så mange er mødt frem i dag, fra vores erhvervsliv, fra uddannelserne, fra fagforeninger, boligforeninger, skoler, klubber og organisationer.
Også byrådet er mødt talstærkt frem.

I 2015 skal vi kunne se tilbage på det arbejde, vi sætter i gang i dag, og se, at 95 % af en ungdomsårgang i Horsens kommune får en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

I 2005 havde 75 % i aldersgruppen 30 – 34 år i Ny Horsens gennemført en uddannelse udover grundskolen.

I 2015 skal den andel være vokset til 95 % af en ungdomsårgang.

5 år efter afgangsårgangen 1997 forlod folkeskolen var 87 % af årgangen enten i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse.

I 2015 skal den andel være vokset til 95 % af en ungdomsårgang.

Som tallene fortæller, er der et stykke vej til målet. Derfor skal vi i gang nu. Vi er en af de første kommuner til at tage fat i denne udfordring. Horsens går foran, og sådan skal det være.

For at nå det mål skal vi gensidigt forpligte hinanden på et stærkt samarbejde.

Jeg glæder mig til at høre, hvordan situationen ser ud set fra Center for Ungdomsforsknings side. Hvordan Vitus Bering vil gribe udfordringen an. Hvordan erhvervslivet vil bidrage, og hvad vi kan lære fra ASV, og deres arbejde med handicappede unge.

Det er vigtigt, at ingen lader de andre om at løfte byrden. Vi skal alle bidrage.

Der bliver brug for at tænke nyt og tænke kreativt. Vi skal vænne os til at være utraditionelle.

For at lykkes skal vi have fat i unge mennesker, der er meget forskellige. Stofmisbrugeren fra parcelhuset i Stensballe har ikke samme behov, som den unge med de alkoholiserede forældre på Hybenvej. Aspergeren fra Østbirk skal mødes på en anden måde end den unge fra Sdr. Vissing med socialt emotionelle vanskeligheder. Nogle er meget marginaliserede. Nogle er meget udsatte. Vi skal have alle med.

Vi skal øve os i at tænke langsigtet og vi skal gøre det sammen.

Vi skal bryde med de kortsigtede løsninger.

Vi lægger op til en indsats, der kommer til at koste. Men vi gør det, fordi vi tror på, at det kan betale sig på det lange sigt, og fordi vi mener, det er det rigtige at gøre.

Uddannelse, uddannelse, uddannelse er det rigtige svar på globaliseringens udfordringer.

På langt sigt har vi fælles interesser, som de kortsigtede interesser nogen gange står i vejen for. Vi skal være opmærksomme på den konflikt, og i fællesskab arbejde os uden om den, så alle unge bliver vindere.

Horsens Kommune vil i dag indlede en dialog med alle parter, hvor vi arbejder frem mod de fælles interesser. Alle jer der er her i dag – og flere med – ønsker vi at få med i dette projekts referencegruppe.

I skal i referencegruppen være med til at formulere og udforme den handling, som Horsens Kommune vil stille sig i spidsen for.

Horsens Kommune vil være en drivkraft i arbejdet. Vi påtager os det koordinerende ansvar.

Vi vil i de kommende år intensivere og udvide vores vejledningsindsats overfor unge mellem 16 – 24 år.

Vil vi som kommune medvirke til, at alle unge mellem 16 – 24 år får en uddannelsesplan. Vi vil arbejde med mentorordninger og arbejdspladsprøvning.

Vil vi i kommunens kommende uddannelsespolitik prioritere uddannelse til unge først.

Vil vi bruges vores kontakt til erhvervslivet til at sætte fokus på virksomhedernes egne uddannelsespolitikker.

Vi vil bruge vores kontakt til unge ledige på kontanthjælp til at give retning på deres uddannelsesplaner.

Vi vil forstærke samarbejdet med uddannelserne og indgå forpligtende aftaler om udviklingsplaner. Vi skal være sammen om at bekæmpe frafald, sikre fastholdelse og styrke vejledningen.

Vi vil presse på overfor regeringen og folketinget, så kommunerne får de styringsværktøjer og den økonomi der skal til, for at løse opgaven.

I kan med rette forvente meget af os. Og I kan være trygge ved, at vores forventninger til jer er tilsvarende store.

Vi har en stor opgave foran os. Jeg håber vi kommer godt i gang i dag.

Der bliver brug for alle kræfter i den kommende tid.

God konference.


Indholdsansvarlig Jacob  Hansen, byjh@horsens.dk