Vis emner under Forside
Alle foreninger der har et CVR- nummer skal også have Digital Post. 

Horsens Kommune og andre offentlige myndigheder vil i stigende grad benytte Digital Post når der fremover sendes meddelelser til foreninger.


Hjælp til Digital Post

I kan få hjælp til Digital Post på Horsens Kommunes Biblioteker. Hvis I har en hovedafdeling af jeres forening kan I også bede om hjælp der. 

Når I har oprettet en digital postkasse

Det skal I være opmærksomme på fremover, når I har oprettet den digitale postkasse:
  1. Husk at tjekke postkassen. Hvis den person, der får mail om ny post, er væk fra foreningen i længere tid, skal der laves aftaler om, hvem der så tjekker.
  2. Når der sker udskiftninger i foreningens bestyrelse eller øvrige ledelse, skal I huske at ændre adgangen til postkassen. Afgående bestyrelsesmedlemmers digitale medarbejdersignatur skal inddrages, og der skal oprettes nye.
  3. Hvis den person i foreningen, der fungerer som administrator i forhold til de digitale medarbejdersignaturer, forlader denne post, skal der hurtigst muligt ske en overdragelse af ansvaret til en ny administrator – og dette skal meddeles til Nets DanID.
  4. Sørg for, at foreningens CVR-registrering hele tiden er opdateret, og især at adresse-oplysningerne er korrekte. Hvert 3. år skal foreningen bekræfte sin eksistens for at beholde sit CVR-nummer, og hvis denne bekræftelse glipper – fx fordi den bliver sendt til en gammel e-mail-adresse – kan I risikere at skulle starte helt forfra med CVR-registrering, oprettelse af digital postkasse mv.
  5. Overvej, hvordan I sikrer jer bedst muligt imod elektronisk kriminalitet. Jo flere personer der har adgang til den elektroniske postkasse, og jo flere PC’er man bruger til at få adgang til postkassen fra, desto større er risikoen for misbrug. I skal også være opmærksomme på, at hvis der forsvinder midler fra foreningens bankkonti, er det som udgangspunkt foreningen selv, der skal dække tabet, hvis det er sket på grund af dårlig datasikkerhed i foreningen. Hvis I vil undgå denne risiko, skal foreningen tegne en netbank-forsikring.
Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde, www.frivillighed.dk, oktober 2013. 


Indholdsansvarlig Syss Gejhede Olsen, sgo@horsens.dk