Vis emner under Forside

Skattefinansieret område

kr.

2007

2008

2007-priser

2008-priser

Drift 3.336.648.092 3.558.885.659
Anlæg 310.192.000 314.382.000
Afdrag på lån 89.298.126 63.023.688
Renter 18.715.461 32.510.275
Grundbidrag vedrørende sundhedsvæsenet 86.856.000 90.833.743
Udviklingsbidrag til regionen 8.676.000 9.059.323
I alt 3.850.385.679 4.068.694.688


Finansiering

kr.

2007

2008

2007-priser

2008-priser

Forbrug af kassebeholdningen 124.075.706 62.387.821
Finansforskydninger -410.653 747.052
Optagelse af lån 148.240.000 201.000.000
Tilskud og udligning 901.374.000 934.117.000
Skatter 2.677.106.626 2.870.442.804
I alt 3.850.385.679 4.068.694.677

Grafisk fremstilling af finansieringen i hele kr.

Skattefinansieret drift

kr.

Område 2007 2008
2007-priser 2008-priser
Beskæftigelsesområdet 359.654.239 380.339.677
Børneområdet 465.780.607 501.917.509
Kultur- og fritidsområdet 111.447.817 116.907.049
Teknik og miljøområdet 79.969.721 94.261.641
Beredskab 14.692.061 15.503.382
Sundhedsfremmeområdet 143.858.541 173.393.783
Voksenserviceområdet 1.043.053.682 1.097.892.593
Undervisningsområdet 698.067.161 727.268.350
Administrationsområdet 385.162.716 405.909.508
Diverse øvrige udgifter og indtægter 34.961.547 45.492.167
I alt 3.336.648.092 3.558.885.659

Takstfinansieret drift

kr. 2007 2008
2007-priser 2008-priser
Vand, spildevand, affald og genbrug -29.655.554 -39.692.783
I alt, takstfinansieret -29.655.554 -39.692.783


For yderligere oplysninger kontakt

Den Centrale Økonomifunktion

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: okonomi@horsens.dk
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk