Vis emner under Forside

Økonomiudvalget har vedtaget, at befolkningsprognose udarbejdet i maj 2008 skal anvendes ved budgetlægningen for budget 2009 og overslagsårene 2010-2012.

I efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2004-2008. Fra 2009 er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

Aldersgrupper 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0-2 år 2.786 2.842 2.925 3.054 3.043 3.096 3.110 3.197 3.224
3-5 år 2.919 2.906 2.906 2.941 3.011 3.145 3.240 3.230 3.268
6-16 år 10.523 10.683 10.824 10.983 11.090 11.229 11.362 11.486 11.602
17-24 år 7.037 7.136 7.373 7.513 7.625 7.944 8.268 8.479 8.684
25-64 år 41.840 42.122 42.727 43.218 43.744 44.064 44.385 44.704 44.887
65-79 år 7.876 7.936 8.071 8.236 8.479 8.816 9.253 9.688 10.181
80-89 år 2.538 2.592 2.591 2.609 2.639 2.650 2.601 2.595 2.524
90+ år 457 473 482 468 471 487 504 525 562
I alt 75.976 76.690 77.899 79.022 80.102 81.430 82.723 83.904 84.932


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk