Vis emner under Forside

Budgettet på området omfatter primært udgifter til kommunens andel af udgifterne til sundhedsvæsenet og udgør ca. 4,8% af det samlede driftsbudget i 2009.

Sundhedsfremme

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Hele kroner

2007-priser

2008-priser

2009-priser

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet 137.973.712 155.088.443 156.026.930
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.820.160 9.421.341 9.506.959
04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi 0 0 10.295.844
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.365.086 6.725.818 4.205.933
04.62.90 Andre sundhedsudgifter 2.583.050 2.158.181 2.257.457

I alt

147.742.008

173.393.783

182.293.123

Se budgetbemærkningerne til Sundhedsfremmeområdet
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk