Vis emner under Forside
Horsens Kommune budgetterer i 2010 med udgifter på ca. 4,1 mia. kr. til driftsvirksomhed. Herunder ses fordelingen af driftsvirksomheden på forskellige områder.

 

hele kroner

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Skattefinansieret

2008-priser

2009-priser

2010-priser

Beskæftigelsesområdet 403.620.379 388.999.786 553.025.431
Børneområdet 506.123.746 528.400.140 576.647.519
Kultur- og Fritidsområdet 104.718.707 122.790.929 130.022.033
Teknik- og Miljøområdet 94.112.755 107.191.417 110.820.910
Beredskab 16.591.805 19.235.532 17.318.112
Sundhedsfremme 158.819.819 182.293.123 187.617.621
Voksenserviceområdet 1.121.630.186 1.166.619.063 1.252.597.573
Undervisningsområdet 744.134.850 783.628.063 813.042.621
Administrationsområdet 381.259.488 421.850.272 447.984.444
Diverse øvrige udgifter og indtægter 28.722.374 49.817.415 31.011.492
I alt skattefinansieret 3.559.734.109 3.770.825.740 4.120.087.756
       
Takstfinansieret      
Vand, spildevand, affald og genbrug (Fra 2010 kun affald og genbrug) -69.491.732 -38.095.393 -5.148.410
I alt takstfinansieret -69.491.732 -38.095.393 -5.148.410
       
Driftsvirksomhed i alt 3.490.242.377 -38.095.393 4.114.939.346

 Grafisk fremstilling

 Herunder ses driftsudgifterne pr. indbygger på de enkelte temaområder.

Drift i alt pr. indbygger, hele kroner

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Antal indbyggere pr. 1. januar

80.102

81.551

81.997

Beskæftigelsesområdet 5.039 4.770 6.744
Børneområdet 6.318 6.479 7.033
Kultur- og Fritidsområdet 1.307 1.506 1.586
Teknik- og Miljøområdet 1.175 1.314 1.352
Beredskab 207 236 211
Sundhedsfremme 1.983 2.235 2.288
Voksenserviceområdet 14.003 14.305 15.276
Undervisningsområdet 9.290 9.609 9.916
Administrationsområdet 4.760 5.173 5.463
Diverse øvrige udgifter og indtægter 359 611 378


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk