Vis emner under Forside
 

Driftsbudgettet vedrørende Teknik- og Miljøområdet omfatter bl.a. kommunale veje og udgør 2,7 % af det samlede driftsbudget i 2010.

Teknik- og Miljøområdet

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Hele kroner

2008-priser

2009-priser

2010-priser

00.22.05 Ubestemte formål 231.355 -530.499 -732.305
00.25.10 Faste ejendomme, fælles formål 961.744 8.023.353 8.229.748
00.25.11 Beboelse -1.424.854 -2.226.737 -1.712.715
00.25.12 Erhvervsejendomme -650.584 -483.074 -490.385
00.25.13 Andre faste ejendomme 6.770.237 45.403 2.279.437
00.28.20 Grønne områder og naturpladser 5.667.700 6.267.154 6.322.904
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 508.358 236.592 245.934
00.38.50 Naturforvaltning 1.034.919 941.781 959.683
00.38.53 Skove 356.980 381.519 377.950
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 3.247.537 2.239.052 2.272.696
00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarb. m.v. -310.222 31.452 32.272
00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder -192.506 602.574 347.934
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v. -145.162 -35.298 853.346
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 572.893 52.854 -57.665
02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål 860.790 652.032 663.091
02.22.03 Arbejder for fremmed regning -8.706.412 -97.023 -6.454.257
02.22.05 Driftsbygninger og driftspladser 2.043.183 -201.320 -276.738
02.22.07 Parkering 1.605.381 1.540.526 1.580.248
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 28.626.796 33.024.747 44.138.112
02.28.12 Belægninger m.v. 35.854.830 38.034.327 35.053.009
02.28.14 Vintertjeneste 9.114.876 10.029.913 9.156.005
02.32.33 Færgedrift 7.248.743 8.023.072 7.374.519
02.35.40 Havne 835.969 639.017 658.087
02.35.41 Lystbådehavne m.v. -667.986 27.829 -34.899

I alt

93.444.765

107.219.246

110.786.011

Se bemærkningerne til Teknik- og Miljøområdet i det samlede budgetmateriale side 108-120. Klik her.
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk