Vis emner under Forside

Oversigt over Horsens Kommunes budget for 2011

Det samlede budgetmateriale kan downloades ved at klikke her.

Skattefinansieret område Budget 2011
Hele kroner 2011-priser
Drift 4.305.809.906
Anlæg 132.566.000
Afdrag på lån 79.374.484
Renter 38.665.811
Grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 101.093.422
Udviklingsbidrag til regionen 10.076.033
Forøgelse af kassebeholdningen 5.303.762
I alt 4.672.889.418

Grafisk fremstilling

 

Finansiering                                       Budget 2011
Hele kroner 2011-priser
Finansforskydninger 863.097
Optagelse af lån 22.600.000
Tilskud og udligning 1.660.524.000
Skatter 2.988.902.321
I alt 4.672.889.418

Grafisk fremstilling

 

Takstfinansieret område             Budget 2011
Hele kroner 2011-priser
Udgifter 99.314.124
Indtægter 104.878.181
I alt -5.564.057

Grafisk fremstilling

 

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Den Centrale Økonomifunktion

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: okonomi@horsens.dk
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk