Vis emner under Forside

Forskydninger i langfristede tilgodehavender er opført med en nettoindtægt på -907.517 kr.

Beløbet fremkommer således:

Udlån til boligindskud 200.000 kr.
Tab på garantier 200.000 kr.
Udlån til betaling af ejendomsskatter med videre 200.000 kr.
Afdrag på pantebreve og tilgodehavender hos grundejere med videre -200.000 kr.
Horsens Lystbådehavn -1.307.517 kr.
I alt -907.517 kr.

 

Langfristet gæld

Afdrag af kommunens langfristede gæld er budgetteret således:

Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger 6.474.895 kr.
Afdrag på lån vedrørende jordforsyning 10.000.000 kr.
Afdrag vedr. vand og spildevand 5.890.000 kr.
Afdrag på øvrige lån 57.009.589 kr.
I alt 79.374.484 kr.

Restgælden pr. 1/1-2010 på Horsens Kommunes lån er opgjort til:

Realkredit 6.230.000 kr.
Kommunekredit 1.252.312.000 kr.
Lån til ældreboliger 133.081.078 kr.
I alt 1.538.882.000 kr.

Hertil kommer restgæld vedrørende lån optaget af selvejende institutioner på det sociale område med hvilke kommunen har overenskomst.

Denne restgæld udgjorde pr. 1/1-2010 7.006.000 kr.

 


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk