Vis emner under Forside
Kulturstrategimøde

Horsens Kommune har en kulturstrategi. Den blev vedtaget af Horsens Byråd d. 28. juni 2011.

Kulturstrategien skal udmønte Horsens Byråds visioner for Horsens som en kommune med oplevelser i mange farver.

Kulturstrategien baserer sig på det faktum, at kulturlivet i Horsens er et resultat af manges indsats. Der var intet kulturliv uden de mange ledere og trænere i foreningslivet, personalet på kulturinstitutionerne, initiativrige ildsjæle, frivillige medvirkende ved store og små arrangementer og aktiviteter, sponsorer og mange andre.

Derfor består kulturstrategien af nogle få overordnede pejlemærker, der skal lægge sporene for udviklingen af kultur- og fritidslivet i Horsens Kommune og for Horsens som oplevelsesby. Du kan læse kulturstrategien her.

Før kulturstrategien blev vedtaget gennemførte Horsens Kommunes Kulturafdeling en kortlægning af kultur- og fritidsområdet. En række nøglepersoner blev interviewet, der blev gennemført fokusgrupper m.m. Du kan se mere om kortlægningen her.

Den 7. april diskuterede 100 mennesker den fremtidige kulturstrategi på et møde på Horsens Kunstmuseum. Du kan læse mere om mødet her.

Du kan se billeder fra arbejdet og komme med kommentarer til kulturstrategien på vores Facebookgruppe.


Indholdsansvarlig Iben Høgh Grøftehauge, ig@horsens.dk