Vis emner under Forside

Horsens Byråd vedtog d. 28. juni 2011 en kulturstrategi for Horsens Kommune.

Kulturstrategien skal lægge sporene for kulturlivet i Horsens Kommune og for Horsens som oplevelsesby.
Kultur- og fritidsområdet skal videreudvikle kommunens positive image gennem store events og permanente attraktioner.
Borgerne skal have mulighed for daglig udfoldelse og oplevelser. Kommunens kultur- og fritidsinstitutioner skal skabe aktiviteter af høj kvalitet i tidssvarende rammer.

De foreslåede indsatsområder er:
• Den levende by - kunst, kultur og bevægelse i byrummet
• Kant og kvalitet - kultur- og fritidsaktiviteter, der rummer både eksperimenterende vækstmiljøer og internationale attraktioner
• Kreative børn og unge - talentudvikling for børn og unge indenfor kunstneriske områder og bevægelsesområdet
• Horsens Kommune i bevægelse - udvikling af idrætsområdet indenfor både bredden og eliten
• Vi løfter i flok – flere løfter mere! – udvikling af samarbejde lokalt, nationalt og internationalt

Den levende by
Byrummet skal fungere som et naturligt udendørs aktivitetsrum for kunst, kultur og bevægelse med rum til daglige kultur- og fritidsaktiviteter. Der skal være plads til borgernes egne uorganiserede aktiviteter, til foreninger og kulturelle institutioner – til amatører og professionelle. Der skal skabes bymiljøer, bolig- og naturområder, som indbyder til gode, daglige udfoldelsesmuligheder for borgerne.

Blandt fokusområder i de kommende år er:
• Udmøntning af Bylivspuljen
• Understøttelse af midlertidige aktiviteter
• Mødesteder for kreative unge

Kant og kvalitet
Kultur- og fritidslivet i Horsens Kommune skal skabe plads til og fremme det anderledes, eksperimenterende, nytænkende og banebrydende.
Samtidig skal gennemføres arrangementer og udvikles permanente attraktioner af høj international kvalitet.

Blandt fokusområder i de kommende år er:
• Fængslet som et unikt oplevelsescenter
• Koncerter og festivaler på internationalt niveau
• Skabende og udøvende unge kunstnere

Kreative børn og unge
Horsens Kommune vil skabe bedre muligheder for udfoldelse indenfor kunstneriske, kulturelle og bevægelsesmæssige områder. Gennem undervisningsaktiviteter med fokus på kreative evner og talentudvikling skal børn og unge have mulighed for at udvikle og opøve innovative og kreative færdigheder.

Blandt fokusområder i de kommende år er:
• Idræt, dans, billedkunst, musik og teater i skolefritidsordninger
• Aktivitetsmuligheder i relation til folkeskolens kreative fag
• Ungdomsuddannelser med aktiviteter på kunstneriske områder

Horsens Kommune i bevægelse
Horsens Kommune vil være ”superliga” i flere idrætsgrene – både når det gælder elite og bredde, - en kommune med fysisk aktive borgere og med byrum og natur, der opfordrer til fysisk aktivitet.
Horsens Kommune vil udvikle gode motions- og bevægelsesmuligheder for alle alders-grupper, udendørs og indendørs og i form af såvel organiserede og uorganiserede aktivitetsformer.
Horsens Kommune vil fremme aktiviteter, som inspirerer endnu flere til daglige bevægelsesaktiviteter.

Blandt fokusområder i de kommende år er:
• En ny idrætspolitik
• En politik for folkeoplysende virksomhed
• Idrætsfaciliteter

Vi løfter i flok – endnu flere løfter endnu mere!
Horsens Kommune vil videreudvikle samarbejdet med frivillige omkring kultur- og fritidsaktiviteter for at øge antallet af medvirkende og styrke innovationskraft.
Horsens Kommune vil samarbejde lokalt, nationalt og internationalt med henblik på at hente inspiration og arbejde innovativt på kultur- og fritidsområdet.

Blandt fokusområder i de kommende år er:
• Frivillige på kultur- og området
• Nye netværk og samarbejdsrelationer
• Elektroniske mødesteder/digitalisering
• Samarbejder gennem kulturaftale og Kulturhovedstad i 2017.

 


Indholdsansvarlig Iben Høgh Grøftehauge, ig@horsens.dk