Vis emner under Forside

Den 7. april blev kulturstrategien diskuteret på et velbesøgt debatmøde. Se nogle af deltagernes eftertanker her.

Kulturstrategimødet d. 7. april 2011 blev afsluttet med, at mødets deltagere fik mulighed for at udfylde et postkort med de eftertanker, overvejelser mv. som dagen havde givet. Her er teksten fra de udfyldte postkort:

Potentialet er stort – men brug det klogt. Start værdidebatten. Brug foreningerne. Aktivér de ”ældre” efterlønnere. Tænk alternativt. SFO ~ foreningsliv ~ aktivitet ~ børn ~ forældre/bedsteforældre. Frivillige arbejde = GULD = interesseområde.

Hvis man vil have det sublime, skal man turde fokusere på processen (som skaber dialog/fællesskab). Dynamisk kulturliv -> debat og provokation. Der skal ikke bestilles færdige værker.

Legeplads for børn og unge i midtbyen – ned gennem gågade, på torvet?? Pladserne i byen er gabende tomme: Torvet, Rådhustorvet, Teatertorvet – skal løses. Brug en del af Midtbypuljen til at leje ”butikslokaler” i Søndergade til kreative foreninger/workshops, det vil skabe liv efter kl. 16.00 – cafeerne vil blive brugt. De kreative midtbylokaler skal være ”åbne”/tilgængelige – give stemning til byen.

Skal vi have stenøkser udstillet i alle byer?!

Horsens har brug for fornyelse. Ganske enkelt. En revurdering af institutionerne i dag, og skabe noget nyt -> et fælles sted, hvor folk kan være kreative og udfolde sig. Vi har brug for ny skæv kunst og kultur.

HUSK! Platform – hvor – hvem – netværk. Kultur handler om mangfoldige udtryk inden for: kunst, teater, performance. Lets talk less – do it now! Please!!

Tænk kreativitet bredt, ikke kun teater, musik og male. Det er også forfattere, dokumentarister og idégeneratorer. Vi skal i fremtiden overleve på innovation. Det kan vi lige så godt være med til at støtte op om i Horsens. Giv de unge en café på Søndergade, som eleverne på de forskellige steder skal styre på skift. VIA og restauratorer kan gå sammen om at skabe nogle studiecafeer i Horsens midtby, og træk dermed studerende (= liv) ind til byen. Lav et eller andet arrangement på Rådhustorvet hver 16. dag. Få ideer fra borgere, ex. Noget a la Zulu Bio – altså film på storskærm. PS. Horsens Ungdomsskole er ved at udvikle på et borgermedie til alle horsensianere – et fuldt ud-rustet multimediehus m. tv og lydstudie – tænk os ind i jeres kulturstrategi.

Creative academy: I debatten savnede jeg lidt nogle muligheder for de ganske almindelige børn, som måske ikke er specielt musikalske eller sporty, og som ikke har specielle evner!

Hvor blev folkeoplysningen af i debatten?!

Sommerskulptur-park i Vitus Berings Parken. Lokale kunstnere indsender forslag til skulpturer, som idé til parken – en jury afgør hvad der kan komme med.

Husk at sætte ambitiøse mål. De må gerne i dag være urealistiske. Meget som i 1990 blev anset for helt uopnåeligt, er i dag en realitet.

Hvad var gennemsnitsalderen ved dette møde? Hvor er de unge?

Mødte Jasmin Franko, der talte om ”Horsens i bevægelse”. Wow, sikke nogle ideer! Burde vi gamle rø..uller give mere plads til ungdommen – høre mere på dem?

Tænk vore nydanskere ind i kulturstrategien, de kan bidrage med meget. En international oplevelsesdag i vor by – ikke Europeade – men multikulturel. Brug Dansk Flygtningehjælps frivillige.


Indholdsansvarlig Iben Høgh Grøftehauge, ig@horsens.dk