Vis emner under Forside
Idrætspolitik
Eliteidrætskoordinator Nikolaj Broström i snak med en borger i Horsens om motionsvaner. (Foto: Horsens Kommune/Per Algreen)

Da Horsens Kommunes Kulturafdeling i uge 41 og 43 gik på gaden for at høre borgernes bud på, hvad der er godt og dårligt ved idræt og motion i kommunen, kom der mange interessante synspunkter frem. Her er nogle af udsagnene:

Hvad er bedst ved idræt og motion i Hosens Kommune?  

 • Der er mange tilbud til børn og unge
 • Der er mange tilbud til ældre
 • Der er gode rammer/faciliteter
 • Gode muligheder for gå- og løbeture
 • Eventløbet var en god oplevelse
 • Der gøres rigtig meget for sportsfolk
 • Der er f.eks. mange arrangementer
 • Der er fine forhold for frivillige

Hvad er dårligst ved idræt og motion i Horsens?

 • Det er dyrt
 • Der mangler information om, hvilke former for idræt man kan dyrke, og hvor de forskellige klubber befinder sig. Oplysningerne skal både være på dansk og engelsk         
 • Der mangler et samlingssted for udøvere af streetsport såsom streetbasket, parkour, klatring og lignende. Stedet skal både fungere som fælles øvelokaler og som en social platform
 • Der mangler tilbud til voksne mellem 25 og 60 år
 • Det er ikke altid let at få haltider til svømning, badminton og håndbold
 • Windsurfere, vinterbadere og lignende savner et fælles klubhus eller omklædningsrum

Hvordan kan idræt og motion blive bedre i Horsens Kommune?   

 • Man kan lave en portal på internettet med information på både dansk og engelsk om, hvilke tilbud der er 
 • Asfalteringen på løbe- og cykelstier kan være bedre. Derudover kan man klippe træer og buske lidt oftere, da de nogle gange hænger ind over vejene  
 • Kommunen kan stille lokaler til rådighed til forskellige danseformer
 • Idrætsforeningerne kan tage ud og præsentere deres sportsgrene på skolerne, så børnene bliver opmærksomme på, hvad man kan dyrke, og hvor man kan gøre det
 • Løberuterne kan mærkes bedre. Man kan også opstille aktiviteter undervejs, der virker motiverende, for eksempel udendørs fitnessredskaber

Indholdsansvarlig Søren Jochumsen, sojoc@horsens.dk