Vis emner under Forside

Horsens Kommunes Kulturafdeling har udarbejdet nogle overvejelser om den kommende idrætspolitik. Overvejelserne blev drøftet på et møde med forskellige interessenter. Her er referatet.

Deltagere:


Ole Ness, FitNess

Anders Steffensen, FitNess

Martin Borch, DIF

Preben Egeskov, DGI

Jens Jensen, SfHO

Flemming O. Jensen, SfHO

Per Henriksen, SfHO

Birger Jensen, SfHO

Anders Helledi, Kulturafdelingen

Hanne Damgaard, Kulturafdelingen

Ole Wolf, Kulturafdelingen


Kulturafdelingen informerede om processen vedr. idrætspolitikken.

På mødet blev følgende holdninger fremført:

Der blev udtrykt ønske om at få tilsendt meningskondenseringerne fra SWOT-aftenen, som en del af målet om bedre vidensdeling mellem de forskellige aktører. Som eksempelprojekt til den videre proces foreslås et fælles forum, hvor der tilknyttes fagfolk med viden indenfor f.eks. fysioterapi etc., som foreninger kan gøre brug af.

Der blev efterspurgt en konkretiseret udgave af en idrætspolitik for bedre at understrege, hvad Horsens Kommune bevæger sig imod. Selvorganiseret idræt trænger til synliggørelse. Fælles webportal for motionslivet i Horsens Kommune kan være en løsning.

I forbindelse med udviklingen af den nye idrætspolitik påpeges vigtigheden af at være skarpe på udformningen. Segmentering og prioritering er nødvendigt. Gerne fokus på et segment ad gangen. Nytteløst at ville løfte alle områder.

Der blev ønsket mere fokus på det opsøgende arbejde. For foreningerne er der et medlemspotentiale ved at flytte borgere fra socialområdet til kulturområdet ved at inkludere dem i foreninger.

Det vil være godt, hvis foreningerne kan aflastes for daglige administrative foreningsopgaver.

Der blev efterlyst mere om frivillige i idrætspolitikken og hvorledes de frivillige rekrutteres og motiveres til at yde en indsats. En webportal som inddrager frivillige blev foreslået som en mulig løsning.

Det blev påpeget, at der er nogle økonomiske begrænsninger for de små foreninger.

Der blev efterlyst bedre kommunalt samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Det er vigtigt, at man får kommunikeret projekter og tiltag ud til foreningerne. Gerne gennem en eventuel webportal.

Initiativer, som kan tilknyttes idrætspolitikken.

Udendørsfaciliteter f.eks. i Bygholm Park.

Bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter herunder idrætshaller. Tiltag som kan skabe bedre udnyttelse er gebyr ved udeblivelse fra bookede haltider.

Det er vigtigt med klare mål og konkrete handlingsplaner.

Flexfodbold, som skal understøtte muligheden for fleksibilitet ift. idrætstilbuddene i Horsens Kommune.

Familieaktiviteter kan være et fokusområde i idrætspolitikken.

Er der et potentiale i erhvervslivet for sponsorater, hvor man bidrager til medarbejdernes sundhed?

Skabe lettere løsninger, evt. selvbetjeningsløsninger, til foreninger vedr. tilskud, daglig drift etc.


Indholdsansvarlig Anders Helledi, anoh@horsens.dk